Rozhodnutí č. 13 / 2023

Rozhodnutí č. 13/2023 Veřejnou vyhláškou

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb.), kterým je:

  1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
    pobočka Zlín, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín,

I. vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona dle ustanovení § 115 stavebního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

„SO 03 Ochranný příkop OP1“
„SO 04 Ochranný příkop OP2“

realizovaného v rámci akce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov“

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Prezidentské volby: výsledky 2. kolo
Prezidentské volby: výsledky 2. kolo
Usnesení z 4. zasedání
Usnesení z 4. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.