Rozhodnutí č. 91/2019: SO 01 – Kanalizace

  • vyvěšeno: 29.7.2019
  • sňato: 29.8.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • vyhláška

Veřejná vyhláška

Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně a věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení vydává pro účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Bělov
Bělov 77, 768 21 Kvasice
IČ 00287032

povolení stavby vodních děl

  • dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

„SO 01 – Kanalizace“

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Deratizace
Deratizace
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška