Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na polní cestě - účelové komunikaci na pozemku parc. č. 1151 v k. ú. Bělov (v místě jejího vyústění na nepojmenovanou místní komunikaci na pozemku parc. č. 1599 v k. ú. Bělov), v rozsahu dopravních značek dle situace, která je nedílnou přílohou tohoto stanovení, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu po realizaci stavby: „Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov“.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu do 30.06.2024.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozhodnutí: RD Bělov – Kopce, RD č. 1 až 8
Rozhodnutí: RD Bělov – Kopce, RD č. 1 až 8
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích –...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.