Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků

Dne 07.10.2020 podalo Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2, žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 571/20 (vodní plocha), 807 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 864 (ostatní plocha), 920 (ostatní plocha), 921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 1596 (vodní plocha), 1597 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov z důvodu uvedení údajů v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem stavby vodního díla Úprava Moravy – Napajedla – Kvasice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost byla doplněna dne 12.01.2021.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 82 stavebního zákona podle ustanovení § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o dělení a scelování pozemků:

a to pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 571/20 (vodní plocha), 807 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 864 (ostatní plocha), 920 (ostatní plocha), 921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 1596 (vodní plocha), 1597 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Formuláře pro cestování, Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216
Formuláře pro cestování, Usnesení vlády ČR ze dne 26....
Závěrečný účet, ’20
Závěrečný účet, ’20

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.