Veřejná vyhláška

Rozhodnutí č. 119/2018

Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle paragrafu 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a příslušný vodoprávní úřad podle S 104 a S 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle S 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení vydává

pro

1. Kroměřížská investiční a.s., IČ: 18189695, Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž 

stavební povolení vodního díla dle ustanovení paragraf 15 odst. 1 a 4 a S 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

„SO 211 Vodovod”

Stavební objekt je součástí akce „Infrastruktura pro RD lokalita Kopce Bělov"

Stavbou budou dotčeny pozemky:
p. č. 645/2, 648/4, 508/1, 508/3, 572, 558/19, 558/76, 558/65, 558/71, 558/2 a 542 vk.ú. Bělov, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, č. hydrolo . pořadí 4-12-02-146.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019
Návrh rozpočtu DSO na rok 2019
Rozhodnutí
Rozhodnutí

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.