Veřejná vyhláška

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením §36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 2.1.2013 na žádost, kterou podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUQTIS a.s., IČO 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupenou Ing. Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616 (dále jen "žadatel"), o umístění stavby

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku parc. č. 404/2, 486/9, 486/10, 486/12, 486/17, 571/2, 625/4, 647/1 v katastrálním území Bělov.Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny Po a St 8 -17. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Porovnání
Porovnání
Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.