Veřejná vyhláška

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením §36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 2.1.2013 na žádost, kterou podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUQTIS a.s., IČO 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupenou Ing. Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616 (dále jen "žadatel"), o umístění stavby

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku parc. č. 404/2, 486/9, 486/10, 486/12, 486/17, 571/2, 625/4, 647/1 v katastrálním území Bělov.Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny Po a St 8 -17. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Info: Plavební komora
3

Info: Plavební...

25. července 2018

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Porovnání
Porovnání
Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení