Veřejná vyhláška: MORAVIAMAN TRIATLON

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost spolku MORAVIAMAN TEAM z. s., IČ: 26619261, se sídlem Štěrkoviště 1295, 765 02 Otrokovice (dále jen žadatel) zastoupeného na základě plné moci právnickou osobou ROAD-MARK s.r.o., IČ: 19093969, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, odborem služby dopravní policie (dále jen PČR DP Zlín)

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Úplná uzavírka provozu na silnici III/36745
Úplná uzavírka provozu na silnici III/36745
Usnesení z 7. zasedání
Usnesení z 7. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.