Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

  • vyvěšeno: 9.5.2019
  • sňato: 25.5.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Starosta obce Bělov podle ustanovení § 32 odst.2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

  1. Volby do zastupitelstva Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu č.p.77.
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem. Volič, který je občanem jiného členského státu prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
  6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a jeho bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební komise.

V Bělově dne 6. května 2019

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních...
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.