Oznámení o místě a času konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bělov a do Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obce a §15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
  1. Volby do zastupitelstva obce a I.kolo volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě konání II.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se volby uskuteční v pátek 12.října 2018 od 14.00 hodin do 22.hodin a v sobotu 13.října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu č.p.77.
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise 2 prázdné úřední obálky a to zvlášť na volby do zastupitelstva obce a zvlášť na volby do Senátu Parlamentu ČR. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Do zastupitelstva obce volí pouze voliči s trvalým pobytem v obci.
  4. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání II.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR budou lístky k dispozici ve volební místnosti.
  5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
  6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a jeho bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební komise.
V Bělově dne 19. září 2018 Jiří Přecechtěl, starosta obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Určení zapisovatele
Určení zapisovatele
Výsledky: Volby do zastupitelstev obcí
Výsledky: Volby do zastupitelstev obcí

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.