Výběrové řízení: technický dozor

  • vyvěšeno: 5.1.2021
  • sňato: 26.1.2021
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Obec Bělov vyhlašuje výběrové řízení na podání návrhu na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA NA AKCI ODKANALIZOVÁNÍ OBCE BĚLOV.

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem 6.1.2021 a končí 26.1.2021  ve 12.00 hodin.

Otvírání obálek s nabídkami bude provedeno dne 26.1.2021

Osoba pověřená administrací výběrového řízení je:
Mgr. Jan Kukula
e-mail jankukula@email.cz,
datová schránka: k8hrg27,
tel. 603837725

Podrobnosti viz příloha.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

DSO: Rozpočtový výhled 22 – 24
DSO: Rozpočtový výhled 22 – 24
DSO: Rozpočtové opatření 2/2020
DSO: Rozpočtové opatření 2/2020