vodné

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné, ’20 »

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v...

Marek Přecechtěl - 3.5.2021 - banner poplatky stočné vodné

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020 »

v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, §36 odst. 5, je vlastník vodovodu...

Marek Přecechtěl - 3.5.2021 - stočné VaK Kroměříž vodné

Porovnání »

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok:...

Marek Přecechtěl - 4.5.2019 - vodné

Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 »

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 Vážený pane starosto /...

Marek Přecechtěl - 30.4.2019 - VaK Kroměříž vodné

Celkové vyúčtování, vodné stočné »

Vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle předpisů pro vodné a stočné. Za kalendářní rok 2014, DPH...

Marek Přecechtěl - 30.4.2015 - vodné

položek: 5