DSO: Zpráva o hospodaření

Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ: 75040425
za rok 2017

  • Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 1.12.2017 - 4.12.2017 (dílčí přezkoumání)
  • 3.5.2018 - 4.5.2018 (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 1.12.2017 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 4.5.2018 podle§ 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Oznámení: komplexní pozemkové úpravy
Oznámení: komplexní pozemkové úpravy
Info: Hlášenírozhlasu.cz
Info: Hlášenírozhlasu.cz