Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020

v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, §36 odst. 5, je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je ktomu vlastníkem zmocněn, povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Povinnost zveřejnit informace se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu úřadu obce, na jejímž území se pozemek nebo stavba připojená na vodovod nebo kanalizaci nachází.

V příloze k našemu dopisu Vám proto zasíláme celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2020.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení: č. 117/2021 o zastavení řízení
Usnesení: č. 117/2021 o zastavení řízení
DSO: Závěrečný účet 2020
DSO: Závěrečný účet 2020

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.