Rozhodnutí č. 54/2022 o změně územního rozhodnutí

  • vyvěšeno: 3.8.2022
  • sňato:
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • soubor

Dne 19.5.2022 podal Zlínstav servisní a.s., IČO 08797820, sídlem ul. Bartošova 5532, 760 01 Zlín, v zastoupení Ludmila Peřinová Oškerová, narozená dne 19.9.1951, bytem ul. Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro záměr:

"ZTV k RD Bělov – Kopce"

na pozemku: pozemkové parcely č. 645/2, 645/41, 645/42, 645/43, 645/44, 645/45, 645/46, 645/47, 645/48, 645/49, 645/50, 645/51, 645/52, 645/53, 645/54, 645/55, 645/56, 645/57, 645/58, 645/59, 645/60, 645/61, 645/62, 645/63, 645/64, 645/65, 645/66, 645/67, 645/68, 645/69, 645/70, 645/71, 645/72, 645/73, 645/74, 645/80, 645/81, 645/82, 645/83, 645/84, 645/85, 645/86, 645/87, 645/88, 645/89, 645/90, 645/91, 645/92, 645/93, 645/94, 645/95 (vše ovocný sad), 648/4 a 939 (obě ostatní plocha) a 1081 (vodní plocha) v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Na uvedenou stavbu bylo Městský úřad Otrokovice – odborem stavební úřad vydáno dne 16.1.2020 územní rozhodnutí č. 5/2020, pod č.j. SÚ/2658/2020/SKR, v právní moci dne 18.2.2020. Po projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků územního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), rozhodl:

I. podle ustanovení § 94 odst. 1 stavebního zákona takto: Pravomocné územní rozhodnutí na stavbu „ZTV k RD Bělov – Kopce“ původně na pozemku: pozemkové parcely č. 501/1, 501/3 (obě ostatní plocha), 572 (vodní plocha) a 645/2 (ovocný sad), vše v katastrálním území Bělov.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
OZNÁMENÍ – počet a sídlo volebních okrsků
OZNÁMENÍ – počet a sídlo volebních okrsků

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.