Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy

  • vyvěšeno: 26.4.2023
  • sňato: 11.05.2023
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích č. III/36740, III/36745, III/36746, III/36748, III/49724 a na místních komunikacích v obcích a v k. ú. Žlutava, k. ú. Bělov, k. ú. Otrokovice a v k. ú. Napajedla, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění rekonstrukce úseku silnice č. III/36740 mezi obcemi Žlutava a Bělov, v rámci stavby: „SILNICE III/36740: BĚLOV - ŽLUTAVA".

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu: 02.05. – 30.11.2023.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné, 2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a...
Rozhodnutí: částečná uzavírka provozu na silnici
Rozhodnutí: částečná uzavírka provozu na silnici

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.