Porovnání

  • vyvěšeno: 4.5.2019
  • sňato: 4.6.2019
  • vyvěsil: Marek Přecechtěl
  • tabulka

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn