Úřední deska

dokument, anotace vyvěšeno sňato
Rozpočtové opatření 3/2019, DSO »
Rozpočtové opatření č. 3 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
zveřejnil: Marek Přecechtěl
DSO
2.12.2019 18.12.2019
Návrh rozpočtu DSO, 2020 »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020, rozpočet roku 2019 vč. čerpání k 31.10.2019
zveřejnil: Marek Přecechtěl
DSO
2.12.2019 18.12.2019
Návrh rozpočtu, ’20 »
Návrh rozpočtu na rok 2020. Významné položky: Rozpočtové příjmy bez paragrafů: 4 422 000,00 KčStočné: 105 000,00 KčSběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM: 50 000,00 KčRozpočtové příjmy celkem: 4 606 000,00 Kč Rozpočtové výdaje Výdaje na územní dopravní obslužnost, MHD 55B: 170 000,00 Kč Sběr a svoz komunálního odpadu: 160...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
25.11.2019 11.12.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
pozemky
5.09.2019 31.12.2023
Závěrečný účet za rok ’18 »
Obsah závěrečného účtu: I. Plnění rozpočtu příjmů,II. Plnění rozpočtu výdajů,III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů),IV. Stavy a obraty na bankovních účtech,V. Peněžní fondy – informativně,VI. Majetek,VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody,VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
závěrečný účet
11.06.2019 11.7.2019
Územní plánování »
Územně plánovací dokumentace, územní studie a zprávy o uplatňování územního plánu správního obvodu ORP Otrokovice naleznete na webu: otrokovice.cz/uzemni-planovani/ms-3763/p1=3763
zveřejnil: Marek Přecechtěl
územní plán plán
1.06.2019
Výroční zpráva obce Bělov, ’18 »
Obec Bělov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2018
zveřejnil: Marek Přecechtěl
výroční zpráva 106/1999 Sb.
1.01.2019 1.2.2019
Rozpočet ’19 »
Schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 19.12.2018, usnesením č. 2/3/2018. Příjmy: Některé významné příjmové položky v rozpočtu: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 996 000,00 KčDaň z příjmu fyzických osob SVČ: 25 000,00 KčDaň z příjmu právnických osob: 828 000,00 KčDaň z přidané hodnoty:...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
20.12.2018 20.1.2019
Střednědobý rozpočtový výhled »
Střednědobý výhled rozpočtu a na období 2020-2021 v tis. Kč rozpočtová skladba     2020 2021 1. třída daňové příjmy   4 263 4 358 2. třída nedaňové příjmy   306 321 3. třída kapitálové příjmy   0 0 4. třída přijaté dotace   0 0 PŘÍJMY CELKEM:   4 569 4 679 5....
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
3.12.2018 3.1.2019
Vyhláška 1/2018 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č.01/2018, o místním poplatku ze psů
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ozv
2.02.2018 2.3.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 »
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Bělov schválilo dne 27.11.2013, podle §17a zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/, v souladu s ustanovením § 10 písm. d). a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ozv veřejná vyhláška
27.11.2013 23.12.2013

počet položek: 11