Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou obchodu se smíšeným zbožím, naproti zvoničky.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kovové Úřední desce. Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost prohlédnutí / stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.

Starší zprávy nalezente v archivu úřední desky.


hledaný text:

dokument, anotace vyvěšeno sňato
Opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
veřejná vyhláška
6.04.2020 23.4.2020
Ekologické uzavření odkaliště Bělov »
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
odkaliště veřejná vyhláška
6.04.2020 23.4.2020
Regulační nařízení v dopravě »
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6
zveřejnil: Marek Přecechtěl
nařízení
23.03.2020
Usnesení vlády ČR č. 194, 197, 198, 199, 200, 201, 211 »
Usnesení vlády ČR č. 194, č. 197, č. 198, č. 199, č. 200, č. 201, č. 211 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
COVID-19
13.03.2020 13.4.2020
Vláda vyhlásila na 30 dní stav nouze »
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020, č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti české...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
COVID-19 usnesení
12.03.2020 12.4.2020
Oznámení: Změna stavby »
„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ – změna stavby před dokončením Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení Dne 17.10.2019...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
2.03.2020 2.4.2020
Střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2023 »
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
6.01.2020 21.1.2020
Ceník »
Ceník služeb, úkonů a nájmů Obecního úřadu Bělov,Platný od 1. 1. 2020
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ceník služeb
23.12.2019
OZV 2/2019 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ozv
14.12.2019 31.12.2019
OZV 1/2019 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ozv
14.12.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření číslo 4/2019 »
Rozpočtové opatření 4/2019 Schváleno za 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov dne 11.12.2019 usnesením č....
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočtová opatření
14.12.2019 31.12.2019
Rozpočet, ’20 »
Rozpočet na rok 2020. Významné položky: Rozpočtové příjmy bez paragrafů: 4 422 000,00 KčStočné: 105 000,00 KčSběr a svoz ostatních odpadů...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
14.12.2019 31.12.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
pozemky
5.09.2019 31.12.2023
Závěrečný účet za rok ’18 »
Obsah závěrečného účtu: I. Plnění rozpočtu příjmů,II. Plnění rozpočtu výdajů,III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů),IV....
zveřejnil: Marek Přecechtěl
závěrečný účet
11.06.2019 11.7.2019
Výroční zpráva obce Bělov, ’18 »
Obec Bělov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
výroční zpráva 106/1999 Sb.
1.01.2019 1.2.2019
Střednědobý rozpočtový výhled »
Střednědobý výhled rozpočtu a na období 2020-2021 v tis. Kč rozpočtová skladba     2020 2021 1. třída daňové...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
3.12.2018 3.1.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 »
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Bělov schválilo dne 27.11.2013, podle §17a zákona 185/2001 Sb. o...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ozv
27.11.2013 23.12.2013

počet položek: 17