Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
25.04.20181.6.2018 Záměr prodeje »
Obec Bělov, Bělov 77, zastoupená starostou panem Jiřím Přecechtělem oznamuje záměr obce Bělov prodat „Jednoosou sklopnou vlečku“. Typ: „domácí výroba“ Váha: 650 kg Připojení: čep do závěsu-svořeň Rok výroby: nezjištěno Materiál vlečky: bočnice dřevo, rám – částečná koroze Technická způsobilost: bez SPZ Minimální cena: 6...
10.04.2018 Oznámení o zahájení územního řízení »
Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 2. etapa na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1 (ostatní plocha), 508/1 (zahrada), 508/3 (ostatní plocha),...
9.04.2018 Oznámení: zahájení řízení »
Oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby a nařízení ústního jednání Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Propojení kanalizačního sběrače – 1. etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova Kanalizační sběrač...
5.04.20185.5.2018 Aplikace přípravků »
Podle §51 odst. 1a zákona 326/2004 Sb. v platném znění, oznamujeme aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely, nebo aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné. Aplikace bude prováděna na pozemcích v okruhu 5 km od stanoviště Vašich včelstev v termínu: od 1.4. 2018 do 31.10.2018. Zemědělská...
14.03.2018 Plán společných zařízení »
Účel opatření Plán společných zařízení KoPÚ Bělov je navržen jako soustava dopravních, protierozních, vodohospodářských a ekologických opatření, tvořící rámec pro racionální hospodářské využívání území s ohledem na potřeby pozitivního vývoje a uspořádání venkovské krajiny. Zařízení ke zpřístupnění pozemků Jejich účelem je zajistit přístup ke všem...
8.03.201826.3.2018 Zápis 26. zasedání »
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 31. 1. 2018, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Zdeněk Nevařil, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
28.02.20188.3.2018 Přerušení el. energie »
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 08.03.2018 od 07:30 do 10:30 hod.
27.02.20187.3.2018 Pozvánka, 27. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 7. 3....
19.02.2018 Poplatky ’18 »
Výběr poplatků v roce 2018 Vážení spoluobčané. V letošním roce od 21.února do 30.dubna obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,-kč, 900,-kč, 1.500,.kč a 2.300,- je poplatkem za každý dům, chatu či chalupu za zvolený způsob svozu a velikost nádoby. Poplatek za každého psa v domácnosti 200,-kč....
7.02.20188.3.2018 Nepropachtovaný majetek »
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu
6.02.20186.3.2018 Nařízení veterinární správy »
Nařízení státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. písm. b), c), d) a e), § 54 odst. 2 písm. a)...
2.02.20182.3.2018 Vyhláška 1/2018 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č.01/2018, o místním poplatku ze psů
2.02.20182.3.2018 Vyhláška 2/2018 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 2/2018 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bělov
27.01.201828.2.2018 Výsledky: 2. kolo voleb, ’18 »
Ve dnech 26. – 27. ledna 2018 proběhlo 2. kolo prezidentských voleb. Voliči v seznamu: 257 Vydané obálky: 191 Volební účast v %: 74,3% Odevzdané obálky: 191 Platné hlasy: 191 Výsledky číslo Kandidát hlasy, 2. kolo % 7 Zeman Miloš Ing. 97 50,8% 9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 94 49,2% podrobnosti:...
23.01.201831.1.2018 Pozvánka: 26. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba...
17.01.201817.2.2018 Nařízení veterinární zprávy »
Nařízení veterinární zprávy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) a d), § 54 odst. 2 písm. a) s § 76 odst. 3...
16.01.2018 Územní plánování »
Územně plánovací dokumentace, územní studie a zprávy o uplatňování územního plánu správního obvodu ORP Otrokovice

počet položek: 749