Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
14.11.201814.12.2018 Veřejná vyhláška »
doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 Zlínský kraj v souladu s ust. § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,...
10.11.201810.12.2018 Usnesení ustavujícího zasedání »
Výpis z usnesení ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce Bělov konaného dne 6. 11. 2018 Na začátku zasedání ZO Bělov:a) složili a podepsali všichni zvolení členové slib.b) starosta určil ověřovatele zápisu pana Jana Hniličku a paní Radmilu Janíkovou a zapisovatele Ing. Andreu Vaňkovouc) ZO schválilo program ustanovujícího...
30.10.20186.11.2018 Pozvánka: ustavující zasedání »
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 91...
13.10.20181.11.2018 Výsledky: Volby do Senátu Parlamentu ČR, 2. kolo »
Voliči v seznamu: 259Vydaných obálek: 57Volební účast: 22 %Odevzdaných obálek: 57Platné hlasy: 57 (2) Kunčar Patrik Ing. Bc., 47 hlasů(3) Lukáš Libor, 10...
6.10.201830.10.2018 Výsledky: Volby do Senátu Parlamentu ČR, 1. kolo »
Voliči v seznamu: 259Vydaných obálek: 155Volební účast: 59,85 %Odevzdaných obálek: 149Platné hlasy: 131 Kandidát Volebnístrana Navrhujícístrana Politickápříslušnost Počty hlasů % hlasů číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 1. kolo 1 Henner Radek Ing. SPD SPD SPD 14 10,68 2 Kunčar Patrik Ing....
6.10.20181.11.2018 Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce »
Vážený pane starosto,žádáme Vás tímto o součinnost ve věci naplněni ustanoveni § 47 zákona č. 431/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle kterého registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce registračního úřadu bezodkladně po jeho...
6.10.20186.11.2018 Výsledky: Volby do zastupitelstev obcí »
Ve dnech 05.10. – 06.10.2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí Voliči v seznamu: 259Vydané obálky: 199Volební účast: 76,83%Odevzdané obálky: 199Platné hlasy:  1.327SNK obce Bělov: 644 hlasů,  48,53 %, 3 mandátyČeská str.sociálně demokrat. 683 hlasů, 51,47 %, 4 mandáty Výsledky dle kandidátních listin: SNK obce Bělov, číslo...
3.10.20183.11.2018 Usnesení »
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o...
26.09.2018 Hlášenírozhlasu.cz »
Představení služby: Firma URBITECH s.r.o. nabízí další komunikační kanály pro rozesílání obecního hlášení mezi občany: E-mailySMSSociální sítěChatMobilní aplikace Pro občany jsou uvedené služby zdarma. přihlášení k odběru zpráv Cena pořízení služby pro obec: Aktivace a nastavení systémuCena je dle velikosti obce. Platí se po...
26.09.2018 Veřejné setkání »
Starosta obce zve na pondělí 1.10.2018 od 18-ti hodin na obecní úřad spoluobčany k seznámení s projednávanými dokumetacemi liniových staveb včetně projektové dokumentace investičního záměru Kopce za účasti mimo jiných pověřené zástupkyně obce k vyřizování jednotlivých úseků staveb. Jiří Přecechtěl, starosta...
26.09.201826.10.2018 Usnesení »
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín USNESENÍ Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších...
22.09.2018 Starostovy řádky … »
Vážení spoluobčané, při závěru volebního období a inventuře obecního majetku dnes naposledy bych chtěl Vás nejenom seznámit se všemi zbývajícími probíhajícími akcemi, zhodnotit práce zastupitelstva a všech občanů spolupracujících s obcí, ale i možného financování připravovaných akcí. Minule jsem končil jsem zvoláním o skutečnosti, zahájení...
19.09.201813.10.2018 Oznámení o místě a času konání voleb »
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bělov a do Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obce a §15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších...
5.09.20185.10.2018 Zápis, 30. zasedání »
Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 29. 8. 2018, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal, Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová Nepřítomni: Ladislav Škrabal Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin...
30.08.201830.9.2018 Rozpočtové opatření 3/2018 »
Rozpočtové opatření 3/2018
28.08.2018 Starostovy řádky … »
Vážení spoluobčané, v končícím volebním období pokračuji v revizi obecního majetku a tentokrát budovy č.p.25 tj budova obchodu a celého obecního areálu jež přináleží k budově obchodu. Samotná budova obchodu kolaudována v červnu roku 1989 je vlastně nejnovější budovou ve vlastnictví obce Bělov, ale i tato dříve či později bude potřebovat...
24.08.201824.9.2018 Určení zapisovatele »
Stanovení zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 5. a 6. října 2018 V souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji zapisovatelku okrskové volební komise v Bělově ing....

počet položek: 818