Úřední deska

dokument, anotace vyvěšeno sňato
Opakované veřejné projednání »
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu Otrokovice pořizované zkráceným postupem Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona č....
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
17.01.2020 7.2.2020
Územní rozhodnutí 5/2020 »
Dne 30.09.2019 podala spol. 1. Kroměřížská investiční a.s., IČO 18189695, sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, zást. Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19.09.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: ZTV k RD Bělov – lokalita Kopce na pozemcích pozemková parcela číslo 501/1...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
17.01.2020 7.2.2020
Schválený rozpočet DSO »
Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020, rozpočet roku 2019 vč. čerpání k 31.10.2019
zveřejnil: Marek Přecechtěl
Baťův kanál
8.01.2020 8.2.2020
Usnesení z 10. zasedání »
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov dne 11.12.2019
zveřejnil: Marek Přecechtěl
zasedání
18.12.2019 3.1.2020
Oznámení o zahájení územního řízení »
Dne 30.09.2019 podala spol. 1. Kroměřížská investiční a.s., IČO 18189695, sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, zást. Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19.09.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 2 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: ZTV k RD Bělov – lokalita Kopce na pozemku: pozemková parcela číslo 501/1...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
13.12.2019 13.1.2020
Rozpočtové opatření 3/2019, DSO »
Rozpočtové opatření č. 3 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
zveřejnil: Marek Přecechtěl
DSO
2.12.2019 18.12.2019
Návrh rozpočtu DSO, 2020 »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020, rozpočet roku 2019 vč. čerpání k 31.10.2019
zveřejnil: Marek Přecechtěl
DSO
2.12.2019 18.12.2019
Stočné 2019 »
Prosíme občany, kteří dosud nesplnili zákonnou povinnost uhradit poplatek za stočné, aby tak učinili nejpozději do 30.11.2019. Při platbě se budou podepisovat i nové smlouvy o odvádění odpadních vod.Výše stočného 350 Kč/osoba, 700 Kč/objekt – chataři. Poplatek se hradí hotově na obecním úřadě v úředních...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
poplatky
18.11.2019 30.11.2019
Cena za dodávku vody »
Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů -rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, výstavba ČOV Počenice· a ČOV...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
VaK Kroměříž
5.11.2019 5.12.2019
Oprava silnice »
Od 21.10. v pondělí do 25.10.2019 pátek bude probíhat částečné dokončení (cca 100 m) povrchu komunikace ve Vývozku od č.p. 30 po č.p. 29. Prosíme občany bydlící v dané části o trpělivost a respektování případných omezení na komunikaci. Rovněž žádáme občany, aby odstavili po dobu realizace povrchu svoje automobily na jiných místech. Za...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
Bělov
17.10.2019 25.10.2019
E-ON: odstranění dřevin »
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin.
zveřejnil: Marek Přecechtěl
e-on
17.10.2019 17.11.2019
Přerušené řízení: Plavební komora »
Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396. Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Ing. Václavem Sedmíkem, 17.04.1961, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
plavební komora
14.10.2019 14.11.2019
Žlutava: Úprava provozu na pozemních komunikacích »
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
dopravní omezení
2.10.2019 6.11.2019
Rozpočtové opatření číslo 3/2019 »
Rozpočtové opatření 3/2019 Schváleno na 8. ZO Bělov, konané dne 25.9.2019 usnesením č. 4/8/2019.
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočtová opatření
30.09.2019 30.10.2019
Usnesení z 8. zasedání »
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bělov dne 25.9.2019
zveřejnil: Marek Přecechtěl
zasedání
30.09.2019 30.10.2019
Stočné 2019 »
Obecní úřad Bělov oznamuje, že výběr poplatků za stočné za rok 2019 bude probíhat pouze v hotovosti na obecním úřadě od 7.10.2019 v úředních hodinách (pondělí a středa). Při platbě se budou podepisovat i nové smlouvy o odvádění odpadních vod.Výše stočného 350 Kč/osoba, 700 Kč/objekt – chataři. Poplatek je nutné uhradit do...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
poplatky
30.09.2019 30.10.2019
Veřejná vyhláška: posouzení územního plánu »
Doručení návrhu Územního plánu Bělov a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
veřejná vyhláška
11.09.2019 30.10.2019

počet položek: 173