Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Dotace z Evropské unie »
Na začátku roku 2011 bude zahájen příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova. Dotace podporuje rozvoj stávajících, ale i nově vzniklých firem. Programovací období EU by mělo skončit v roce 2013, ale prostředky na tuto dobu budou pravděpodobně v roce 2011 vyčerpány. Máme za to, že příští rok bude na vypsané období rokem...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
3.11.2010 3.12.2010

počet položek: 1