Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
3.11.20103.12.2010 Dotace z Evropské unie »
Na začátku roku 2011 bude zahájen příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova. Dotace podporuje rozvoj stávajících, ale i nově vzniklých firem. Programovací období EU by mělo skončit v roce 2013, ale prostředky na tuto dobu budou pravděpodobně v roce 2011 vyčerpány. Máme za to, že příští rok...

počet položek: 1