Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
16.03.201116.4.2011 Sčítání lidu: sběrná místa »
Sběrné místo je určeno prvním trojčíslím kódu sčítacího obvodu Číslo SM: 689 Název SM – pošta: Kroměříž 1 Adresa: Spáčilova 3763/44, 767 01 Kroměříž Telefon: 573 371 034 1886
7.03.20117.4.2011 Oznámení: sčítání lidu »

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 V ČR Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky provedeno ke dni 26. března 2011 sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). ...

počet položek: 2