Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
30.12.201130.1.2012 Rozpočet ’12 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2012 jsou plánovány ve výši: příjmy: 6 468 000,00 Kč výdaje: 5 031 000,00 Kč saldo: 1 437 000,00 Kč 4622
25.12.2011 Starostovy řádky »
Vážení spoluobčané, Je mi potěšením již po desáté Vám všem spoluobčanům obce popřát štěstí a rodinnou pohodu k vánočním svátkům a do nadcházejícího roku 2012 všem pozitivní mysl a zejména to co se nedá ani koupit ani zasloužit a to je zdraví, které spolu se štěstím pomáhá prožít plnohodnotný a spokojený život v obklopení svými nejbližšími,...
23.12.201130.1.2012 Územní rozhodnutí »
Územní rozhodnutí č. 104/2011 Dne 2.11.2011 podala Obec Bělov, IČ 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby Oprava místní komunikace Bělov – místní část Kobylisko – Kopánky ...
22.12.20115.1.2012 Oznámení: ČOV a přípojka kanalizace »
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání Dne 15.11.2011 podali Jiří Droběna, bytem Jiráskova 1337, 765 02 Otrokovice a Iveta Droběnová, bytem Smetanova 1365, 765 02 Otrokovice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na stavbu: ČOV A P?ÍPOJKA KANALIZACE (dále jen „stavba“),...
15.12.201129.12.2011 Pozvánka: 12. zasedání »
Informujeme občany o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 4016
14.12.201116.1.2012 Žádost o vyvěšení záměru »
Rada Zlínského kraje schválila na svém 24. zasedání dne 12. 12. 2011 usnesením č. 1112/R24/11 záměry převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje. V souladu se zavedenou praxí v zájmu zajištění informovanosti veřejnosti Vám zasíláme schválený záměr, vztahující se k nemovitostem kraje v katastrálním...
12.12.201129.12.2011 Návrh rozpočtu ’12 »
Návrh rozpočtu obce Bělov na rok 2012: rozpočtové příjmy celkem: 4.241.000 Kč rozpočtové výdaje celkem: 2.831.000 Kč saldo: 1.410.100 Kč 3952
11.12.2011 Starostovy řádky »
Vážení spoluobčané, Nezadržitelně se blíží čas vánoční, který spolu se závěrem roku Nám umož?uje bilancovat a hodnotit co se povedlo a více či méně co dalšího je zapotřebí do dalšího roku zlepšit, případně jakým způsobem problémy řešit tak abychom se vyvarovali chyb a výsledek se dostavil co možná nejlepší. ...
1.12.20111.1.2012 Zápis z 11. zasedání »
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 11. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni: Bedřich Zeman Neomluveni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:05 hodin starostou obce Jiřím...
30.11.201116.12.2011 Oznámení: „dělení pozemků v k.ú. Bělov“ »
Zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání Dne 14.11.2011 podal Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha, žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků: ...
28.11.201116.12.2011 Oznámení: ČOV a přípojka kanalizace »
Zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání Dne 15.11.2011 podali Jiří Droběna, narozený 23.03.1983, bytem Jiráskova 1337, 765 02 Otrokovice a Iveta Droběnová, narozená 06.11.1980, bytem Smetanova 1365, 765 02 Otrokovice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na stavbu: ...
23.11.2011 K plynofikaci … »
Vážení spoluobčané, Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení plynofikace obce, kdy kolaudace celého díla proběhne dne 19.12.2011 Vás žádáme o spolupráci v několika následujících věcech: 3579
21.11.20117.12.2011 Oznámení: oprava místní komunikace »
Zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání. 3530
16.11.20111.12.2011 Oznámení: plynofikace obce Bělov »
Oznámení – zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání VE?EJN? VYHL?ŠKA 3482
16.11.201116.1.2012 Rozhodnutí: dodatečné povolení »
Rozhodnutí č. 162/2011 Dodatečné povolení stavby Veřejná vyhláška Dne 19.9.2011 podala Obec Bělov, IČ 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, žádost o dodatečné povolení stavby: PLYNOFIKACE OBCE BĚLOV (dále jen „stavba“), umístěné na pozemcích: pozemková parcela číslo 374/3, 374/4, 374/7, 387/2, 552/3, 558/1, 558/8, 558/21, 558/23, 565,...
13.11.20111.12.2011 Návrh rozpočtu DSO »
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě předkládá návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013 – 15. 3445
8.11.201121.11.2011 Pozvánka: 11. zasedání »
Informujeme občany o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 3402
4.11.201121.11.2011 Nabídka pronájmu »

Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory 3434
2.11.201127.1.2012 Nepronajatý majetek »
Věc: Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR Žádáme Vás jako místně příslušný obecní (městský) úřad o vyvěšení seznamu pozemků, které jsou nabízeny k pronájmu, na úřední desce obecního (městského) úřadu a to v termínu od 2.11.2011 do 27.1.2012. ...
28.10.2011 Varování před zloději »
Vážení spoluobčané a všichni majitelé nemovitostí v obci Bělov a blízkého okolí – v posledním měsíci vím minimálně o dvou případech vloupání do rodinných domů v Bělově. 3294
13.10.201113.11.2011 Oznámení: Zahájení řízení … »
Oznámení: Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání VE?EJN? VYHL?ŠKA Dne 19.9.2011 podala Obec Bělov, IČ 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, žádost o dodatečné povolení stavby: PLYNOFIKACE OBCE BĚLOV (dále jen „stavba“), na pozemcích: pozemková parcela číslo 374/3, 374/4, 374/7, 387/2, 552/3, 558/1,...
6.10.20116.11.2011 Zápis z 10. zasedání »
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 27. 9. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman, Omluveni: Radek Kašík Neomluveni: Jaroslava Večeřová Host: Mgr. Kukula Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:10 hodin...
4.10.20115.11.2011 Vyhláška: pohyb psů »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 02/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci 3069
16.09.201116.10.2011 Zápis z 9. zasedání »
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 14. 9. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich Zeman, Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:15 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na...
14.09.201127.9.2011 Pozvánka: 10. zasedání »
Informujeme občany o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 2838
5.09.201114.9.2011 Pozvánka: 9. zasedání »
Informujeme občany o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 2748
23.08.201123.9.2011 Územní rozhodnutí č. 67/2011 »
Dne 6.4.2011 podal Martin Zábojník, narozený 05.06.1974, bytem Vrbovec 246, 671 24 Vrbovec, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Kopaná studna a odběr vody (dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 486/14 (ostatní plocha) a 486/15 (orná půda) v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo územní řízení...
3.08.20113.9.2011 Veřejná vyhláška »
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Bělov 2445
3.08.20115.10.2012 Nepronajatý majetek »
Věc: Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR Žádáme Vás jako místně příslušný obecní (městský) úřad o vyvěšení seznamu pozemků, které jsou nabízeny k pronájmu, na úřední desce obecního (městského) úřadu a to v termínu od 3.8.2011 do 27.10.2011. ...
18.07.20112.8.2011 Oznámení o zahájení územního řízení »
Dne 6.4.2011 podal Martin Zábojník, nar. 05.06.1974, bytem Vrbovec 246, 671 24 Vrbovec žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Kopaná studna a odběr vody (dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 486/14 (ostatní plocha) a 486/15 (orná půda) v katastrálním území Bělov. ...
12.07.201112.8.2011 Zápis z 8. zasedání »
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 29. 6. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni: Bedřich Zeman Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
10.07.2011 Starosta: Tak si tady žijeme… »
Někdo u nás na vesnici žije rok, jiný celý život. Někdo je zde na návštěvě či na chalupě, jiný pouze projíždí a ani se nezastaví. V každé době, a že naše obec má již hodně let za sebou, jsou v čele vesnice volení lidé pověření správou obecních věcí vedení snahou o ulehčení a zlepšení života na vesnici. ...
30.06.201120.7.2011 Nabídka práce »
Veřejná výzva k přihlášení zájemců Obec Bělov jako územní samosprávný celek, v souladu s ust. § 6 a s přihlédnutím k ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,...
29.06.201112.7.2011 Vodné, stočné »
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné. 2186
24.06.201112.7.2011 Záměr prodeje »
Obec Bělov vyhlašuje dle Zákona č.128/2000 Sb.§ 39 čl.1 záměr odprodat následující pozemky ve vlastnictví obce: Lokalita Pod Luží – parcelní číslo 488/1, 465/8, v k.ú. Bělov o celkové výměře 4.740m². Lokalita Za Moravou – parcelní číslo 465/11 o výměře 2122m². Všechny tyto uvedené pozemky jsou vedeny jako orná půda a ZP Kvasicko...
23.06.201113.7.2011 Zápis ze 7. zasedání »
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 22. 6. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman Omluveni: Mgr. Josef Štourač a Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce...
22.06.201111.7.2011 Pozvánka 8. zasedání »
Informujeme občany o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 2089
15.06.201122.6.2011 Pozvánka: 7. zasedání »
Informujeme občany o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 2057
13.06.201128.6.2011 Závěrečný účet obce za rok 2010 »
Obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
7.06.201122.6.2011 Návrh závěrečného účtu »

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2010 – návrh 2035
6.06.201121.6.2011 Návrh závěrečného účtu »
Návrh závěrečného účtu DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2010 2039
26.05.20115.10.2011 Veřejná nabídka pozemků »

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle § 7 zákona č. 95/1999 sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prodeji půdy), uveřejněná pozemkovým fondem čr dne 27. 5. 2011 ...
19.05.201119.6.2011 Oznámení: o došetřování »

Oznámení Českého statistického úřadu o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2011 1994
15.05.201115.6.2011 Zápis z 6. zasedání »
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 3. 5. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Štourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Jaroslava Večeřová, Bedřich Zeman (příchod u projednávání bodu 4) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin...
4.05.20116.6.2011 Seznam nepronajatého majetku »

Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR Žádáme Vás jako místně příslušný obecní (městský) úřad o vyvěšení seznamu pozemků, které jsou nabízeny k pronájmu, na úřední desce obecního (městského) úřadu a to v termínu od 4.5.2011 do 29.7.2011. ...
28.04.20113.5.2011 Pozvánka: 6. zasedání »
Informujeme občany o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 1955
20.04.20115.5.2011 Územní rozhodnutí »
č. 26/2011 Dne 23.2.2011 podal Ing. Pavel Krystýnek, nar. 19.06.1980, bytem Zálešná VII 1316, 760 01 Zlín a Mgr. Lenka Skříčková, nar. 22.04.1981, bytem Břest 233, 768 23 Břest žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení: ...
20.04.20115.5.2011 Oznámení: exekuční rozsudek »

Usnesení Soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, Exekutorského úřadu Zlín, se sídlem Zlín, 2.května 2384 v exekuční věci nařízené usnesením, které vydal Okresní soud v Kroměříži, na provedení exekuce č.j. 12Nc 4432/2008 – 6, ze dne 12.5.2008, na základě vykonatelného exekučního titulu – rozhodnutí č. j. 66 867/2007-633-B/II. vyř., který...
31.03.201130.4.2011 Rozhodnutí – veřejnou vyhláškou »
Městský úřad v Kroměříži, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a §...
24.03.2011 Oznámení: exekuční rozsudek »
Usnesení Soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, Exekutorského úřadu Zlín, se sídlem Zlín, 2.května 2384 v exekuční věci nařízené A: usnesením, které vydal Okresní soud ve Zlíně, na provedení exekuce č.j. 16 Nc 845/2005-4, ze dne 21.9.2005, na základě vykonatelného exekučního titulu – rozsudek č. j. 11 C 184/2003-18, který vydal Okresní soud...
16.03.2011 Sčítání lidu: sběrná místa »
Sběrné místo je určeno prvním trojčíslím kódu sčítacího obvodu Číslo SM: 689 Název SM – pošta: Kroměříž 1 Adresa: Spáčilova 3763/44, 767 01 Kroměříž Telefon: 573 371 034 1886
11.03.201126.3.2011 Oznámení »
-o zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání Dne 23.2.2011 podali Ing. Pavel Krystýnek, nar. 19.06.1980, bytem Zálešná VII 1316, 760 01 Zlín 1877
7.03.2011 Oznámení: sčítání lidu »

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 V ČR Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidů, domů a bytů v roce 2011, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky provedeno ke dni 26. března 2011 sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). ...
4.03.20114.4.2011 Zápis z 5. zasedání »
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Štourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce...
24.02.2011 Změna úředních hodin »
Informujeme občany o změně úředních hodin od prvního února 2011: pondělí:  13-17 hod. (s přítomností místostarosty), středa: 9-11 , 13-18 hod. (odpoledne přítomnost starosty).
23.02.201123.3.2011 Poplatky, ’11 »
V měsíci březnu a dubnu budou vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů a dále poplatky za každého psa. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů zůstává stejná jako v minulém roce – což je 500,-kč 1820
23.02.2011 Starostovy řádky »
Vážení bělovští občané a návštěvníci obce, vzhledem k narůstajícím problémům s volně se pohybujícími psi v obci (pokousání osob, znečištění chodníků a silnic psími exkrementy) bychom vás rádi požádali o spolupráci při řešení těchto problémů....
18.02.2011 Veřejná vyhláška »
Oznámení vydání opatření obecné povahy změny č. 2 Územního plánu obce Bělov 1814
14.02.201121.2.2011 Pozvánka: 5. zasedání »
Informujeme občany o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, ...
13.02.201113.3.2011 Zápis ze 4. zasedání »
Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 7. 2. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík Omluveni: Bedřich Zeman Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin...
10.02.201125.2.2011 Finanční úřad: úřední hodiny »
Finanční úřad v Otrokovicích, J. Jabůrkové 1427, Otrokovice -Úřední hodiny pro podání da?ového přiznání k dani z příjmů za rok 2010 1800
1.02.2011 Informace k plynofikaci »
– počet plynovodních přípojek Chci oznámit skutečnost o níž zastupitelstvo obce ani nemohlo zapochybovat a to, že k 31.1.2011 odevzdalo 51 občanů „Smlouvy o zřízení plynovodní přípojky“. 1776
31.01.20117.2.2011 Pozvánka: 4. zasedání »
Informujeme občany o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, ...
29.01.201127.2.2011 Zápis ze 3. zasedání »
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Štourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová Omluveni: ing. Radek Kašík Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:07 hodin starostou obce...
20.01.20114.2.2011 Rozpočet ’11 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2011 jsou plánovány ve výši: příjmy: 2 420 500,00 Kč výdaje: 2 177 500,00 Kč saldo: 243 000,00 Kč 1744
13.01.201128.1.2011 Zápis ze 2. zasedání »
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Štourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík Nepřítomna: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno...
12.01.2011 Doplněná výzva »
Doplněná výzva k podání nabídky na dodávku „Studie navigačního a informačního systému Baťova kanálu na území Zlínského kraje“. (veřejná zakázka malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) ...
10.01.201126.1.2011 Pozvánka: 3. zasedání »
Informujeme občany o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, ...
5.01.2011 Nařízení Státní veterinární správy »
Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a)...

počet položek: 69