Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
10.12.201228.12.2012 Obecně závazná vyhláška 1/2012 »
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Bělov se na svém zasedání dne 28. 12. 2012 usnesením č. 1/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších...
12.09.20121.11.2012 Oznámení »
Oznámení vypuštění jezové zdrže Spytihněv Povodí Moravy, s.p. jako provozovatel vodního díla oznamuje vypuštění jezové zdrže Spytihněv. Záměr vypuštění jezové zdrže je dán požadavkem TBD z roku 2011 s cílem zjistit stav spodní stavby jezového tělesa. Nově byly zjištěny trhliny v pravobřežním pilíři a vývaru pravého pole. Je nutno ověřit, zda ve...
8.07.20128.10.2012 Gratulace »
Občané obce Bělova a celé zastupitelstvo v čele se starostou posílají gratulaci sousední obci Žlutava, ing.Kolářovi starostovi, zastupitelům a všem obyvatelům obce Žlutava za vítězství v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje. Jiří Přecechtěl Starosta obce Bělov podrobnosti: denik.cz žehnání praporu a...
14.06.2012 Příroda opět ukázala svoji sílu »
Dne 13.6.2012 v odpoledních hodinách v naší obci zahrozil potok Široký, kdy se změnil z líně protékajícího potůčku v dravou říčku strhávající ze svých břehů vše co jí stálo v cestě. Jistě dřevo a další nepatřičný odpad, který se v okamžiku velké vody objevil na česlech u jezu a spolupůsobil zvýšení hladiny potoku se zde nezjevil včerejšího dne....
2.05.20122.6.2012 Jak nám pomohla EU? »
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2008 – 2012 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V...
4.01.20124.2.2012 Dotace ze Zlínského kraje »
Dotace ze Zlínského kraje na krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje Obec Bělov obdržela 23.12.2011 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 24.744,- Kč na krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu refundací. Za...

počet položek: 6