Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
28.12.2013 Starostovy řádky »
Vážení občané, dlouho jsem přemýšlel, jak sdělit Vám všem mé dojmy z poslední doby o událostech kolem nás nejbližší. Vánoční čas je dobou spíše hodnocení a různých předsevzetí do dalšího období. Já tedy se pokusím shrnout to, co považuji za důležité, i když vím, že všichni se mnou nebudou souhlasit. Rozmáhá se u nás nový fenomén netolerantnosti...
20.12.201320.1.2014 Zápis z 24. zasedání »
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 11. 12. 2013, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Milan Mazel, Radek Kašík, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová Omluveni: Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
12.12.201330.12.2013 Rozpočet na rok 2014 »
Plánované příjmy: Da? z přidané hodnoty: 1 100 000,00 Kč Poplatek za likvidaci kom. odpadu: 180 000,00 Kč Rozpočtové příjmy celkem: 2 925 400,00 Kč Plánované výdaje: Silnice – zimní údržba, cesty oprava: 250 000,00 Kč Rozhlas a televize poplatky OSA, rekonstrukce: 123 000,00 Kč Výdaje na územní dopravní obslužnost, MHD 55B: 210 000,00...
11.12.201318.1.2014 Oznámení, volby do senátu »
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Oznamuje: Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 1O....
2.12.201318.12.2013 Zápis, 23. zasedání »
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 27. 11. 2013, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na...
2.12.20132.1.2014 Volby do senátu 2014: informace »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Informace o počtu a sídle volebních okrsků V souladu s ustanovením § 14c písmo c) zákona Č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), stanovuje starosta obce...
29.11.201312.12.2013 Pozvánka: 24. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: ve...
27.11.201323.12.2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 »
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Bělov schválilo dne 27.11.2013, podle §17a zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/, v souladu s ustanovením § 10 písm. d). a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění...
27.11.201313.12.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 »
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, tel. 774250750, e-mail: barous@batacanal.cz Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017 Hospodaření svazku obcí v roce 2013 Příjmy celkem 606.000 Kč Výdaje celkem 606.000 Kč Financování celkem 0 Kč Stav...
25.11.201311.12.2013 Návrh rozpočtu ’14 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2014 jsou plánovány ve výši: příjmy: 2 925 400,00 Kč výdaje: 2 786 000,00 Kč saldo: 139 400,00 Kč Některé podstatné položky na straně příjmů: Da? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 425 000,00 Kč Da? z příjmu právnických osob: 490 000,00 Kč Da? z přidané hodnoty: 1 100 000,00 Kč Da? z nemovitostí: 230...
19.11.20135.12.2013 Pozvánka na valné shromáždění »
Pozvánka na Valné shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy, které se bude konat dne 5. prosince 2013 v 10:00 hodin, Otrokovická BESEDA (od 9:30 hodin proběhne prezence) Program: zahájení volba komisí, určení skrutátorů, zapisovatele, zpráva o činnosti SMO VM změna rozpočtu zpráva revizní komise výše členských příspěvků pro rok...
14.11.201327.11.2013 Pozvánka: 23. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: ve...
30.10.201330.12.2013 Výzva: k předkládání dotací »
Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Odkazy: Tréninková výzva MAS Jižní Haná [PDF, 350 kB] Formulář žádosti MAS Jižní Haná [DOC, 6,36 MB] Hodnotící kritéria MAS Jižní Haná [PDF, 286...
26.10.201311.11.2013 Výsledky voleb, 2013 »
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013 obec: Bělov číslo: 588318 voliči v seznamu: 235 vydané obálky: 161 volební účast v %: 68,5 % platných hlasů: 100% výsledky č. strana hlasů % 1 Česká str.sociálně demokrat. 26 16 2 Strana svobodných občanů 10 6 3 Česká pirátská...
23.10.201315.11.2013 Dotace, MAS »
Dotace na společenské, kulturní a sportovní akce v rámci tréninkové výzvy MAS Jižní Haná Místní akční skupina Jižní Haná o.p.s. připravuje dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění. Cílem je naučit se v rámci MAS čerpat dotační prostředky, tedy připravit tak zvanou tréninkovou výzvu,...
21.10.201321.12.2013 Monitoring a vyhodnocování KPSS »
Monitoring a vyhodnocování komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku Cíle projektu Záměrem projektu je vytváret na úrovni ORP takové prostředí a činit taková systémová opatření, která zajistí dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro uživatele sociálních služeb a která zároven nebudou znamenat nepřiměřenou administrativní zátež pro...
10.10.201323.10.2013 Voličský průkaz »
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do...
8.10.201326.10.2013 Oznámení: volby »
Oznámení: O době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Oznamuje: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České...
3.10.201318.10.2013 Zápis z 22. zasedání »
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 23. 9. 2013, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni: Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
2.10.201318.10.2013 Volby do Poslanecké sněmovny »
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Na základě §14c písmo f) zákona č .247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25 a 26.října 2013, okrskovou volební...
1.10.201314.10.2013 1. zasedání okrskové komise »
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise V souladu s ustanovením § 14c písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, svolávám 1. zasedání okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci Bělov a stanovuji jeho konání na pondělí 14. října 2013 od 16.00 hodin v budově Obecního...
24.09.2013 Starostovy řádky »
Vážení občané, Uplynulo bezmála již tři měsíce od tragické dopravní nehody na komunikaci III. třídy mezi obcí Bělov a Otrokovice. Za tu dobu jsem obdržel několik osobních dopisů, ve kterých tu konstruktivněji tu méně občané širšího okolí navrhují různá řešení za poslední léta čím dál více frekventované komunikace. Jedno z nejrychlejších řešení,...
16.09.201316.10.2013 E.ON, odstranění dřevin »
Věc: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písmeno h) zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění, Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých...
10.09.201323.9.2013 Pozvánka: 22. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 23....
9.09.20139.10.2013 Nařízení Státní veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a)...
27.08.201311.9.2013 Rozhodnutí »
Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání právnické osoby Egeria, občanské sdružení, IČO 22892133, zastoupené předsedou sdružení Miroslavem Machem, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (dále jen „odvolatel“), proti...
6.08.20136.1.2014 Nabídka pozemků »
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná státním pozemkovým úřadem dne 9. 8. 2013 Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně dokládají své nároky na místně příslušném Krajském pozemkovém úřadu (KPÚ)...
1.07.20131.8.2013 Zápis z 21. zasedání »
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 6. 2013, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman Omluveni: Radek Kašík, Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
26.06.201326.7.2013 Závěrečný účet ’12 »
obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
14.06.201314.7.2013 Závěrečný účet DSO »
Závěrečný účet a zpráva o hospodaření DSO za rok 2012.
12.06.201326.6.2013 Pozvánka: 21. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 26....
4.06.201320.6.2013 Změna územního plánu č. 3 »
Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že na svém zasedání dne 29.04.2013 usnesením č. 4/20/13 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a...
31.05.2013 Hasiči a obec »
Po delší době Vám všem, kdo má chuť a zájem chci sdělit něco nejenom z činnosti dobrovolných hasičů naší obce. Postupně, po malých krůčcích se daří upravovat svépomocí budovu č.p. 97 – hasičskou zbrojnici. Velkým problémem bylo vytápění celé budovy dnes již nevyhovujícími akumulačními kamny, kdy fakturace za energii byla neadekvátní k...
29.05.201320.6.2013 Záměr prodeje pozemku … »
Obec Bělov vyhlašuje dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. záměr prodeje pozemku z vlastnictví obce a to: -p. č. 558/73 o výměře 529 m2, ostatní plocha oddělené z původního pozemku p. č. 558/1 geometrickým plánem č. 627-73/2012 odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bělov za...
28.05.201328.6.2013 Stavební povolení »
Veřejná vyhláška – rozhodnutí – stavební povolení Výroková část: Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních...
28.05.201314.6.2013 Návrh závěrečného účtu ’12 »
obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
28.05.201328.6.2013 Výkazy »
Přiložené dokumenty: výkaz zisku a ztrát v Kč, 12 / 2012 rozvaha – bilance v Kč, 12 / 2012
28.05.201328.6.2013 Zpráva: výsledek hospodaření »
Zpráva č. 226/2012/K? o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělov, IČ: 00287032 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 21.5.2013 – 23. 5. 2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Bělov 77, 76821...
24.05.2013 Dotazník »
Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit jménem obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Jižní Haná, která byla založena na podzim roku 2012 a funguje na principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Naším cílem je napomáhat k rozvoji regionu aktivitami, které vedou k podpoře projektů s přínosem pro rozvoj našeho...
23.05.201311.6.2013 Vyrozumění o odvolání … »
VE?EJN? VYHL?ŠKA Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal dne 16.04.2013 usnesení...
22.05.201319.6.2013 Nařízení: Státní veterinární správy »
Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“),...
22.05.201321.6.2013 Aktualizace záplavového území »
Aktualizace záplavového území Moravy (včetně aktivních zón) v úseku km PB 131,643, LB 133,013 – PB 186,800, LB 196,200 na území Zlínského kraje – sdělení o nabytí účinnosti opatření obecné povahy Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a §...
20.05.201320.6.2013 Nařízení města Otrokovice »
Nařízení města OTROKOVICE č. 2/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov Rada města Otrokovice rozhodla dne 13. května 2013 usnesením RMO Č. 296/05/13 vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v...
15.05.201310.6.2013 Výsledky přezkoumání hospodaření DSO »
Zpráva č. 319/2012/K? o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy, IČ: 45659168 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 23.11.2012 – 28.11.2012 a 6.5.2013 – 7.5.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo...
10.05.20133.6.2013 Oznámení: včelí mor »
Oznámení o výskytu nebezpečné nákazy v obci Bělov Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVSZ“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4, 8 a § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární...
2.05.20132.6.2013 Zápis z 20. zasedání »
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 29. 4. 2013, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel Omluveni: Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
29.04.201331.5.2013 Finanční úřad: úřední hodiny »
Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 dne 761 86 ZLÍN Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., da?ový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00...
22.04.20138.5.2013 Veřejná vyhláška, usnesení »
Usnesení č. 168/2013 o přerušení řízení veřejnou vyhláškou. Dne 2.1.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, Botanická 56, 602 00 Brno; a dále v zastoupení Ing. Michael Trnka, CSc., 26.07.1961, Na Kodymce 11, Praha 6, 160 00 Praha a Ing....
19.04.201330.4.2013 Pozvánka: 20. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 29....
17.04.20135.5.2013 Veřejná vyhláška: Cyklostezka »
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště IČ 75040425 zastoupené na základě plné moci Ing. Ladislavem Alsterem – Projektová kancelář A-S, Družby 1381, 769 01 Holešov IČ 61405230 dne 18.3.2013 podal žádost o vydání...
17.04.20131.5.2013 Oznámení: postřik »
Podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům pro obce v jejich...
28.03.201320.04.2013 Návrh vyhlášky o odpadech »
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů. Nejzásadnější část návrhu: článek 4: Sazba poplatku Sazba poplatku činí 800 Kč a je tvořena: a) z fixní „manipulační“ částky 120,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 680,- Kč za kalendářní rok....
10.03.2013 Zájezd do sklípku, zhodnocení »
V pátek 8. března na den MDŽ uspořádala obec ve spolupráci s přáteli dobré zábavy a kvalitního pití zájezd do 300 let starého klenbového vinného sklípku v majetku Šlechtitelské stanice vinařská Polešovice ve Vinařské ulici. Zde na úvod proběhla řízená degustace 10-druhů vín z toho 6 vzorků bílého vína a 4 vzorky červeného, vše ze zdejšího...
6.03.20136.4.2013 Oznámení: Plavební komora … »
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dne 2.1.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, v zastoupení Poyry Environment a.s., IČ 46347526, Botanická 56, 602 00 Brno; a dále v zastoupení Ing. Michael Trnka, CSc., 26.07.1961, Na Kodymce 11, Praha 6, 160 00 Praha...
4.03.201330.4.2013 Finanční úřad: Úřední hodiny »
Finanční úřad pro Zlínský kraj, Uzemní pracoviště v Otrokovicích J. Jabůrkové 1427 Otrokovice Úřední hodiny pro podání da?ového přiznání k dani z příjmů za rok 2012 V době od 4.3. 2013 do 22.3.2013 včetně budou moci občané odevzdat da?ová přiznání k dani z příjmů za rok 2012 následovně: V úřední dny u správců daně: pondělí 8.00 – 17.00...
27.02.201327.3.2013 Program rozvoje … »
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016″ Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně...
20.02.201320.3.2013 Zápis z 19. zasedání »
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 6. 2. 2013, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Radek Kašík Omluveni: Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:05 hodin starostou obce Jiřím...
19.02.2013 Starostovy řádky »
Vážení spoluobčané po delší době Vás chci obeznámit co nového v naší obci se událo či děje. Po dokončení akce Plynofikace obce Bělov bylo nutno splnit poslední podmínku řádného čerpání dotace a to mít mimo jiných připojeny na plynovodní řad obecní budovy což se již podařilo. V budově obchodu plynovodní přípojku prováděl p.Kašík, instalaci nového...
18.02.2013 O místní akční skupině »
MAS Jižní Haná o. p. s. je nově vzniklou společností, která se připravuje na rozvoj svého území prostřednictvím využití principu LEADER v novém programovacím období let 2014 – 2020. Ustavující schůze zakládajících členů místní akční skupiny Jižní Haná o.p.s. proběhla dne 3.9.2012, kde byla schválená a podepsaná zakládací smlouva, byli jmenováni...
10.02.201310.3.2013 Stanovení ceny stočného ’13 »
Stanovení ceny stočného pro rok 2013 Cena odpadní vody vypouštěné do obecní kanalizace je stanovena na 1,2 Kč / 1m3 dle přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb. Výsledná cena je 50,-Kč na poplatníka za rok. V Bělově dne 10.2.2013 Smlouva o odvádění odpadních vod – schválena na 19. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 6.2.2013 usnesením...
28.01.201313.2.2013 Pozvánka: Valná hromada »
Honební společenstvo, Kvasicko, zve na jednání valné hromady, která se bude konat 14.2.2013 v 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu v Kvasicích. program: Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady Zpráva o činnosti honebního společenstva za uplynulé období a rozdělení...
28.01.201315.2.2013 Oznámení »
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústního jednání Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené na základě plné moci ing. Ladislavem Alsterem – Projektová kancelář A-S, IČ 61405230, s místem podnikání Družby 1381, 769 01...
28.01.201315.2.2013 Veřejná vyhláška »
Obecní úřad Kvasice, hospodářsko správní odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) projednává žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění staveb: Cyklostezka podél Baťova kanálu – Kvasice-Bělov-Otrokovice na...
26.01.201314.2.2013 Výsledky, 2. kolo »
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 25.01. – 26.01.2013 Výsledky hlasování ve volebním okrsku Bělov, 588318, 2. kolo Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 224 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 163, tj. 72.7% Počet odevzdaných úředních obálek: 163 Počet platných hlasů celkem: 163, tj....
24.01.20136.2.2013 Pozvánka: 19. zasedání »
Informujeme občany o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo...
18.01.20131.3.2013 Poplatky, ’13 »
Od ledna do března 2013 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů a dále poplatky za každého psa. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů je 700,-kč za každou osobu trvale hlášenou v obci a dále 700,-kč za každou rekreační budovu, ve které není trvale hlášena žádná osoba. svoz odpadů bude od 1. 1. 2013 pouze jednou za 14...
17.01.201325.1.2013 Oznámení: volba prezidenta »
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky, 2. kolo Starosta obce Bělov podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č.275/2012Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, Oznamuje: Druhé kolo volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 25. ledna od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin...
16.01.201317.2.2013 Oznámení: o zahájení spojeného územního a stavebního … »
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání Dne 28.11.2012 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ : 28085400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupena společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ : 25733591, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,...
12.01.201328.1.2013 Výsledky, 1. kolo »
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013 Výsledky hlasování ve volebním okrsku Bělov, 588318, 1. kolo Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 225 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 159, tj. 70% Počet odevzdaných úředních obálek: 159 Počet platných hlasů celkem: 157, tj....
6.01.20136.2.2013 Zápis z 18. zasedání »
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na...

počet položek: 70