Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Změna zákona o zbraních »
Vláda schválila komplexní změnu zákona o zbraních Zkrácení délky platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let, zavedení muničních licencí pro firmy nebo dobrovolný přístup lékařů do Centrálního registru zbraní, to jsou některé novinky v zákoně o zbraních a střelivu, který dnes, v pondělí 7. prosince 2015, schválila vláda. Návrh změny zákona o...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
9.12.2015 9.1.2016
Zprostředkování kontaktu »
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby. K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému. O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
8.12.2015 8.1.2016
Změny v občanských průkazech »
Některé změny spojené s novelou zákona občanských průkazech účinné od 1.1.2016 Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let – Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
8.12.2015 8.1.2016
Cestovní pasy »
Dnem 1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelů a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
8.12.2015 8.1.2016
Platnost Průkazů TP, ZTP »
Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, informuje všechny držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P že dnem 31.12.2015 končí platnost Průkazů osob se zdravotním postižením a také Parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravované osobu těžce zdravotně postiženou. Pokud nepožádáte o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, nebude váš průkaz od 1. 1. 2016...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
9.11.2015 9.1.2016
Poděkování Zlínskému kraji »
Obec Bělov děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí investiční finanční dotace v roce 2015 poskytnutých na rekonstrukci vytápění budovy hasičské zbrojnice čp. 97. Rekonstrukce vytápění hasičské zbrojnice v celkové výši 183.638 Kč se spolufinancováním z prostředků Zlínského kraje ve výši 110.182 Kč, Obec Bělov na uvedenou akci přispěla částkou 73.456...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.10.2015 4.1.2016
Veřejná vyhláška »
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpraváchv katastrálním území Bělov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
16.09.2015 30.9.2015
Výzva MAS »
Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Vás tímto vyzývá k podání žádosti o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná. Tato výzva je vyhlašovaná v rámci projektu nazvaného „Podpora regionálních akcí na území MAS Jižní Haná v roce 2015“ financovaného z vlastních zdrojů...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
4.07.2015 27.8.2015
Dotace MAS Jižní Haná »
Dotace a podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná Jižní Haná o. p. s. připravuje dotaci na podporu regionálních akcí konaných na území MAS Jižní Haná. Dotace bude financována z vlastních zdrojů společnosti. Cílem je zopakovat si a zdokonalit se v čerpání dotačních prostředků...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
24.06.2015 24.8.2015
Závěrečný účet ’14 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.06.2015 10.7.2015
Návrh závěrečného účtu, ’14 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
13.05.2015 10.6.2015
Celkové vyúčtování, vodné stočné »
Vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle předpisů pro vodné a stočné. Za kalendářní rok 2014, DPH 15%
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.04.2015 30.5.2015
Vyúčtování vodné, stočné »
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2014
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.04.2015 1.6.2015
Veřejná vyhláška »
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.04.2015 1.6.2015
Plavební komora Bělov »
Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dne 02.01.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno; a dále v zastoupení 2, Ing. Michael Trnka, CSc., bytem Na...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
16.03.2015 20.4.2015
Poplatky, ’15 »
Oznamujeme občanům, že poplatky za odvoz komunálního odpadu se budou vybírat od 2.března 2015, a to pouze v úřední dny – v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod. Sazba poplatku za odvoz odpadu: Sazba poplatku dle zvolené varianty: 600,-kč, 900,-kč 1.500,-kč a 2.300,-kč. Občan obce Bělov, zdržující se dlouhodobě mimo...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
2.03.2015 2.4.2015
Strategický plán »
Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Musí také respektovat a navázat na Strategii rozvoje mikroregionu Otrokovice a strategický plán rozvoje Zlínského kraje. Strategický plán...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
5.02.2015 5.4.2015
Pozemkové úpravy »
Vážení, pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Právě s jejich pomocí se neúnavně snažíme obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem a důrazem na zvýšení kvality života na venkově, který byl násilně a radikálně změněn v době kolektivizace. Pozemkové úpravy jsou v podstatě jediným...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
25.01.2015 25.6.2015
Přihlášení a odhlášení auta »
Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. Jako...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
5.01.2015 5.3.2015

počet položek: 19