Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
29.12.201614.1.2017 Plavební komora Bělov »
Rozhodnutí Na základě podnětu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), ze dne 1. 8. 2016, č.j. KUZL 53721/2016, k přezkoumání závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen...
28.12.201628.1.2017 Zápis, 18. zasedání »
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 12. 2016, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
24.12.2016 Přání »
Pohodové vánoce a šťastný nový rok 2017 plný splněných přání Vám přeje OÚ Bělov.
21.12.201621.1.2017 Rozpočtový výhled 2017 – 18 »
Rozpočtový výhled na období 2017 – 2018
21.12.201621.1.2017 Rozpočtová opatření 4/2016 »
Rozpočtová opatření 4/2016
21.12.201621.1.2017 Rozpočet ’17 »
Některé významné příjmy: Daň z nemovitostí: 235 000,00 KčDaň z přidané hodnoty: 1 300 000,00 KčDaň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 640 000,00 KčPoplatek za likvidaci kom.odpadu: 170 000,00 KčNeinvestiční přijaté transfery od krajů: 61 200,00 Kč Rozpočtové příjmy celkem: 3 285 200,00 Kč Některé významné výdaje: Péče o...
12.12.201621.12.2016 Pozvánka, 18. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 21....
5.12.20165.1.2017 Návrh rozpočtu DSO »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2017 Hospodaření svazku obcí v roce 2016 Příjmy celkem: 609 000 Kč Výdaje celkem: 609 000 Kč Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 1. 1. 2017): 388 000...
30.11.201630.12.2016 Návrh rozpočtu ’17 »
některé položky na straně příjmů částka Da? z přidané hodnoty 1 300 000 Kč Da? z nemovitostí 235 000 Kč Da? z příjmu právnických osob  650 000 Kč Příjem za prodej plynofikace 734 000 Kč Sběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM 35 000 Kč Poplatek za likvidaci kom. odpadu 170 000 Kč Rozpočtové příjmy celkem 4 019 200...
28.11.201628.12.2016 Ceny vody, VAK »
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2017 Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba...
1.11.20161.12.2016 Záměr obce: pronájem areál »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147, která je součástí pozemku na st.parcele č.191 za účelem provádění provozování pohostinské činnosti. Termín zahájení pronájmu: 1. 4. 2017 Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 28. 11. 2016 do 13 hodin na...
1.11.20161.12.2017 Záměr obce: pronájem obchodu »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st.parcele č. 152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené zboží. Termín zahájení pronájmu – 1. 1. 2017 Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 28....
26.10.201626.11.2016 Rozpočtová opatření 3/2016 »
Rozpočtová opatření 3/2016
20.10.201620.11.2016 Zápis, 17. zasedání »
Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 10. 2016, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
17.10.201617.11.2016 Zápis z úvodního jednání »
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělov a části k.ú. Žlutava Zápis z úvodního jednání, konaného dne 26.9.2016 v obecním areálu obce Bělov Zahájení jednání: 15:10 hod. Účastníci řízení: dle prezenční listiny (uložené k nahlédnutí na SPÚ Pobočce Zlín) V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a...
17.10.201626.10.2016 Pozvánka, 17. zasedání »
Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
10.10.201610.11.2016 Územní rozhodnutí »
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64/2016 Dne 08.06.2016 podala společnost 1. Kroměřížská investiční a.s., IČ 18189695, se sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, v zastoupení Vlastislav Kozojed, bytem Bělov 111, 768 21 Kvasice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce Bělov (dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková...
8.10.20168.11.2016 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů »
Výsledky hlasování za územní celky, Kraj: Zlínský kraj, Okres: Zlín, Obec: Bělov Voliči v seznamu: 253, Vydané obálky: 126, Odevzdané obálky: 126, Platné hlasy: 125, tj. 99.21% Volební účast: 49.80% Kandidátní listina Platné hlasy číslo název celkem v % 2 Občanská demokratická strana 1 0,80 12 Česká str.sociálně...
21.09.201621.10.2016 Zápis, 16. zasedání »
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 14. 9. 2016, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová , Zdeněk Nevařil Host: ing.Kanil Šišlák, CET Construction Energy Tech s.r.o Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva...
19.09.201619.1.2017 Plánované měřící práce »
V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizaci katastrální mapy v katastrálním území Bělov je nutné v nadcházejícím období přibližné od 19.9.2016 do 30.10.2016 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měřeni. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy...
17.09.201617.10.2016 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých...
16.09.20169.10.2016 Místo a čas konání voleb »
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
14.09.201614.10.2016 Rozpočtová opatření 2/2016 »
Rozpočtová opatření 2/2016
14.09.201614.10.2016 Neznámí vlastníci »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného...
14.09.201614.10.2016 Pozvánka na úvodní jednání »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých...
7.09.2016 Oznámení o zahájení řízení »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a v části katastrálního území Žlutava – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání – ÚD Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně...
7.09.2016 Obecné informace, pozemkové úpravy »
Obecné informace ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Bělov a části k.ú. Žlutava Na základě žádosti obce Bělov a žádostí vlastníků zahájil pozemkový úřad z vlastního podnětu, dle ust. §6 odst. 2 níže uvedeného zákona č. 139/2002 Sb., dne 01.10.2015 řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bělov. Důvodem k zahájení pozemkových úprav v...
7.09.20167.10.2016 Uzavření komunikace – Vývozek »
Oznámení o uzavření místní komunikace Vývozek V termínu od soboty 10. září 2016 do středy 14.září z důvodu uložení kanalizačního sběrače. V místě mezi RD č.p.117 a RD č.p.29 v k.ú.Bělov Děkujeme za pochopení a vstřícnost, Obecní úřad Bělov Jiří...
5.09.201614.9.2016 Pozvánka: 16. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 14....
2.09.2016 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o...
25.08.201625.9.2016 Nařízení státní veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením...
25.08.2016 Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce Bělov »
Dne 08.06.2016 podala společnost 1. Kroměřížská investiční a.s., IČ: 18189695, Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, zastoupena Vlastislavem Kozojedem, Bělov 111, 768 21 Kvasice, žádost o vydání rozhodnutí o umístnění stavby: Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce Bělov na pozemku: pozemková parcela číslo 501/1 (ostatní plocha), 501/3 (ostatní plocha),...
3.08.20165.9.2016 Volby, počet členů komise »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Počet členů okrskové komise je...
29.06.201629.8.2016 Rozhodnutí »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona...
27.06.201627.7.2016 Veřejná vyhláška »
Oznámení o stanovení lhůty a místa vydání lesních hospodářských osnov. Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů dle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), dle...
27.06.201627.7.2016 Zápis, 15. zasedání »
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 22. 6. 2016, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková Nepřítomni: Jaroslava Večeřová , Zdeněk Nevařil, Ladislav Škrabal Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
25.06.201625.7.2016 Pozemkové úpravy »
Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a. 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Adresa: Zarámí 88, 7·60 41 Zlín Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Krajský pozemkový úřad...
23.06.201623.7.2016 Závěrečný účet, ’15 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
22.06.20167.7.2016 Veřejná vyhláška »
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle...
21.06.2016 Státní plavební správa »
Informace Státní plavební správy č. 4/2016 zde dne 30. 3. 2016 o provozních hodinách proplavování plavebními komorami na řece Moravě a průplavu Otrokovice — Rohatec v období květen – září 2016
20.06.201610.7.2016 Řádná dovolená »
Obecní úřad oznamuje, že v termínu od 1.7.2016 (pátek) do 10.7.2016 (neděle) bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.
20.06.201626.7.2016 Rozpočtové opatření č. 1 »
Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 01 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2016
15.06.201619.6.2016 Oznámení: uzavření silnice »
Upozor?ujeme občany na uzávěru silnice z důvodu konání 15. ročníku mezinárodního závodu v dlouhém triatlonu, kterého se zúčastní závodníci z 12 zemí světa. Žádáme tímto zvýšenou opatrnost při pěším pohybu po uzavřených komunikacích, abychom předešli případným kolizím se závodníky. Děkujeme za spolupráci. Tým Moraviaman Otrokovice Čtyři okruhy na...
13.06.201613.7.2016 Nařízení veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b)...
13.06.201622.6.2016 pozvánka: 15. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 22....
6.06.20166.7.2016 Návrh závěrečného účtu, ’15 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
6.06.2016 Dlouhodobá uzavírka silnice »
Od 27.6. do 3.7.2016 bude omezen provoz na silnici Žlutava – Bělov. Od 4.7. do 31.8.2016 bude úplná uzavírka silnice Žlutava – Bělov, z důvodu opravy mostu přes Široký potok. Objízdná trasa vede přes Napajedla.
2.06.20162.7.2016 Zápis, 14. zasedání »
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 5. 2016, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Alois Daněk Nepřítomni: Jaroslava Večeřová , Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
1.06.201615.6.2016 Závěrečný účet DSO »

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2015 Účel a cíl Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Za koordinace a aktivní účasti Zlínského kraje: Podpora rozvojových aktivit na vodní cestě Baťův kanál na území Zlínského kraje. Realizace partnerské spolupráce při...
30.05.2016 STOP: MORAVIAMAN TRIATLON »
Vážení představitelé okolních obcí, sešel se rok s rokem a opět jsme jistě všichni obdrželi strohé oznámení – projektovou dokumentaci uzávěry komunikací III. třídy pro akci MORAVIAMAN TRIATLON. Toto oznámení datované 25. květnem máme tedy považovat za žádost o kladné sdělení, zda ta která oslovená a dotčená obec povolí omezení pohybu svých občanů...
25.05.201625.6.2016 Rozpočtová opatření 1/2016 »
Rozpočtová opatření 1/2016
25.05.2016 Opatření obecné povahy »
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl....
17.05.201625.5.2016 Pozvánka, 14. zasedání »
Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
16.05.201616.6.2016 Nařízení státní veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b)...
9.05.201625.5.2016 Plavební komora, Odvolání »
Vyrozumění o podání odvolání Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal dne...
4.05.20164.6.2016 VAK: Celkové vyúčtování »
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015.
2.05.20162.6.2016 Bělov – vodné, stočné »
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
25.04.20162.6.2016 Veřejná vyhláška »
Finanční úřad pro Zlínský kraj Ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21 dne, 761 86 ZLÍN Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., da?ový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do...
8.04.20168.5.2016 Zápis, 13. zasedání »
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 5. 4. 2016, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil, Alois Daněk Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
6.04.20166.5.2016 Rozhodnutí »
Rozhodnutí č. 80/2016 o zamítnutí žádosti Dne 02.01.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1, v zastoupení společnost AQUATIS a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, a dále v zastoupení Václav Sedmík, bytem U první baterie 798,...
6.04.201626.4.2016 Oznámení: aplikace přípravku »
Podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem chovatelům...
26.03.20165.4.2016 Pozvánka, 13. zasedání »
Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
21.03.2016 Starostovy řádky »
Biologicky rozložitelný odpad Vážení spoluobčané nadešel čas k jarním pracem, tudíž obecní úřad dle dřívějších informací provede přistavení kontejnerů po obci tak, aby občané měli možnost veškerý tzv. roložitelný odpad do těchto kontejnerů bezúplatně uložit. Do kontejneru patří: ze zahrady: posekaná tráva, seno, sláma, listí, květiny, zelenina...
29.02.2016 Výzva »
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální...
24.02.20161.4.2016 Veřejná vyhláška »
Veřejná vyhláška doručení návrhu „Zprávy o uplat?ování zásad územního rozvoje zlínského kraje“ v uplynulém období 2012-2016 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění...
20.02.201620.3.2016 Zápis, 12. zasedání »
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 11. 2. 2016, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Alois Daněk, Martina Šimčíková Nepřítomni: Jaroslava Večeřová , Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
15.02.201615.4.2016 Výzva k podání nabídky »
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu. Název: Projektová dokumentace – Silnice III/36740:Bělov, průjezdný úsek Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně vyřízení pravomocného stavebního povolení rekonstrukce a rozšíření komunikace III. třídy v délce...
10.02.201610.3.2016 Umístění stavby »
Dne 02.01.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení AQUATIS a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, a dále v zastoupení Václav Sedmík, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616 žádost o vydání rozhodnutí o umístění...
5.02.2016 Starostovy řádky »
Vážení spoluobčané, obec v minulých letech pro snížování emisí v ovzduší v naší obci, a o tom jsem přesvědčen, udělala dosti nejenom samotným vybudování plynovodních rozvodů v obci, ale i významným finančním podílem na jednotlivých plynovodních přípojkách k rodinným domům. Procházet obcí zejména v chladnějších dnech, slušně řečeno, některé...
4.02.20164.4.2016 Poplatky, ’16 »
Obecní úřad oznamuje občanům, od 1. února je možno uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu ve výši dle zvolené varianty svozu či popelové nádoby a to 600,-; 900,-; 1.500,- a 2.300,-kč. Vybírá se poplatek za každého psa ve výši 100,-kč. Na obecním úřadě se dále vybírá stočné dle rozhodnutí zastupitelstva v letošním roce ve výši 100,-kč za...
1.02.201611.2.2016 Pozvánka, 12. zasedání »
Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
16.01.201616.2.2016 Rozpočet ’16 »
PL?NOVANÉ P?ÍJMY: Da? z přidané hodnoty: 1 205 000,00 Kč Da? z nemovitostí: 250 000,00 Kč Příjem za prodej plynofikace: 734 000,00 Kč Sběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM: 24 000,00 Kč Rozpočtové příjmy celkem: 3 850 500,00 Kč PL?NOVANÉ VÝDAJE: Silnice – zimní údržba, cesty oprava: 750 000,00 Kč Výdaje na územní dopravní...
15.01.201615.3.2016 Kotlíkové dotace: aktualizace »
Příjem žádostí o dotaci na nový kotel bude zahájen již 25. ledna Krajský úřad Zlínského kraje zahájí příjem žádostí o dotaci na výměnu kotlů v domácnostech. Žádosti bude možno podávat od 25. ledna do 10. března 2016. Veškeré informace potřebné k podání žádosti včetně formulářů a kontaktů zájemci naleznou na webových stránkách Zlínského kraje...
13.01.201613.3.2016 Veřejná vyhláška »
OZN?MENÍ O VYD?NÍ OPAT?ENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání...
13.01.201620.2.2016 Sdělení »
Dne 02.01.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení AQUATIS a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, a dále v zastoupení Václav Sedmík, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616 žádost o vydání rozhodnutí o umístění...
10.01.2016 Kotlíkové dotace »
Vážení spoluobčané, Zlínský kraj vyhlásil první výzvu na výměnu starých nevyhovujících zdrojů topení za nové ekologičtější zdroje vytápění rodinných domů. Bližší informace včetně podrobných informací naleznete na stránkách Zlínského kraje: kr-zlinsky.cz V této chvíli obecní úřad neuvažuje o možnosti vyhledat agenturu, která by občanům ve...
8.01.20168.2.2016 Zápis, 11. zasedání »
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 22. 12. 2015, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Alois Daněk, Martina Šimčíková Nepřítomni: Jaroslava Večeřová , Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
6.01.20166.2.2016 Veřejná vyhláška »
Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povod?ových rizik v povodí Dunaje Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §...

počet položek: 78