Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí »
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volbu prezidenta republiky s termínem konání 12. a 13. ledna 2018; případně pro II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018 minimální počet členů každé okrskové volební komise...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.12.2017 27.1.2018
Rozpočet ’18 »
Rozpočet na rok 2018 Rozpočtové příjmy Rozpočtové příjmy celkem: 4 161 900,00 Kč Rozpočtové výdaje Rozpočtové výdaje celkem: 3 943 000,00 Kč Saldo: 218 900,00 Kč Financování Uhrazené splátky půjčených prostředků na plynofikaci: -177 000,00 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech: -41 900,00...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
21.12.2017 21.1.2018
Rozpočtové opatření 5/2017 »
Rozpočtové opatření 5/2017
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.12.2017 20.1.2018
Návrh rozpočtu ’18 »
Plánované příjmy, významné položky: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 810 000,00 Kč Daň z přidané hodnoty: 1 560 000,00 Kč Poplatek za likvidaci kom.odpadu: 165 000,00 Kč Poplatek ze psů: 8 000,00 Kč Daň z hazardních her: 15 000,00 Kč Daň z nemovitostí: 235 000,00 Kč Stočné: 22 000,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj: 50 000,00...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.12.2017 2.1.2018
Cena za dodávku vody »
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2018 Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů — rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.11.2017 27.12.2017
Reklamační řád kanalizace »
Obec Bělov vydává ve smyslu §36 odst. 3 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu tento reklamační řád.
vyvěsil: Marek Přecechtěl
23.11.2017 23.12.2017
Komplexní pozemkové úpravy »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – žádost o vyložení oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků – ÚD V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
16.11.2017 16.12.2017
Rozpočtové opatření 4/2017 »
Rozpočtové opatření 4/2017
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.11.2017 14.12.2017
Oznámení »
Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín (dále jen „katastrální úřad“) Vám v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje, že v katastrálním operátu katastrálního území Bělov provedl tuto opravu údajů katastru...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.10.2017 1.12.2017
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17 »
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny: Číslo okrsku: 588318, Bělov Volební kraj: Zlínský Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 257 Počet vydaných úředních obálek: 174 Počet odevzdaných úředních obálek: 174 Počet platných hlasů: 174 Volební účast: 67,7% Výsledky: č. strana hlasů % 1 Občanská...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
21.10.2017 21.11.2017
Odstranění dřevin »
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
15.10.2017 15.11.2017
Ceník služeb »
Ceník služeb, úkonů a nájmů obecního úřadu Bělov Platný od 1. 9. 2017 Půjčování techniky a inventárního zařízení Míchačka malá 50 Kč/den Míchačka velká 70 Kč/den Práce traktor STIGA každá započatá půl hodina 300 Kč/hod Kontejner suť – uložení 1 000 Kč Práce spojená s manipulací kontejneru 500 Kč/hod Pronájem obecního areálu Krátkodobý pronájem...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
25.09.2017 25.10.2017
Odvolání: plavební komora »
Vyrozumění o podaném odvolání Plavební komora Bělov. Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
6.09.2017 6.10.2017
Rozpočtové opatření 3/2017 »
Rozpočtové opatření 3/2017
vyvěsil: Marek Přecechtěl
25.08.2017 25.9.2017
Zrušení místní příslušnosti »
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého trvalého pobytu? Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
16.08.2017 16.9.2017
Vyhláška, územní plán »
Veřejná vyhláška o doručení (zveřejnění) návrhu Územního plánu Bělov Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.08.2017 15.9.2017
Provozování vodního lyžování »
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
26.07.2017 26.8.2017
Závěrečný účet, ’16 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
22.06.2017 22.8.2017
Návrh závěrečného účtu, ’16 »
Příloha č. 1 – Rozvaha k 31. 12. 2016 Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 Příloha č. 3 – Výkaz fin 2-12 k 31.12.2016 Příloha č. 4 – Příloha k 31.12.2016 Příloha č. 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2016 Obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.05.2017 20.6.2017
Opatření obecné povahy 28/2017 »
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh: opatření...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
13.05.2017 8.6.2017
Rozpočtové opatření 2/2017 »
Rozpočtové opatření 2/2017
vyvěsil: Marek Přecechtěl
12.05.2017 12.6.2017
Oznámení: vodní lyžování »
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
24.04.2017 25.5.2017
Přerušení řízení »
Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.02.2017 27.3.2017
Rozpočtové opatření 1/2017 »
Rozpočtové opatření 1/2017
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.02.2017 10.3.2017
Poplatky, ’17 »
Obecní úřad oznamuje občanům, od 6. února je možno uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu ve výši dle zvolené varianty svozu či popelové nádoby a to 600,-; 900,-; 1.500,- a 2.300,-kč. Vybírá se poplatek za každého psa ve výši 100,-kč. Na obecním úřadě se dále vybírá stočné dle rozhodnutí zastupitelstva v letošním roce ve výši 150,-kč za...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.02.2017 1.5.2017

počet položek: 25