Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
31.12.2017 Starostovy řádky … »
Krásný pohodový konec roku 2017 Vám všem spoluobčanům přeji, zda-li úspěšný v reáliích obecního úřadu a konání obce posoudí a rozsoudí budoucnost. Vstup roku 2017 s očekáváními s tehdy nejvyšším rozpočtem obce a plánovanými investicemi, jež se a to tvrdím podařily obecnímu úřadu naplnit ve vyšší míře než plánovanými. V letošním roce opět naši...
28.12.201728.1.2018 Zápis, 25. zasedání »
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 20. 12. 2017, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
27.12.201727.1.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí »
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volbu prezidenta republiky s termínem konání 12. a 13. ledna 2018; případně pro II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018 minimální počet členů každé okrskové volební komise...
27.12.201727.1.2018 Oznámení: místo a čas voleb »
O době a místě konání volby prezidenta republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č.275/2012Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, OZNAMUJE: Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00...
23.12.2017 Přání, PF 2018 »
Milí spoluobčané, přejeme Vám krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. V novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Ať je nový rok, rokem plný splněných snů a radosti. OÚ Bělov
21.12.201721.1.2018 Rozpočet ’18 »
Rozpočet na rok 2018 Rozpočtové příjmy Rozpočtové příjmy celkem: 4 161 900,00 Kč Rozpočtové výdaje Rozpočtové výdaje celkem: 3 943 000,00 Kč Saldo: 218 900,00 Kč Financování Uhrazené splátky půjčených prostředků na plynofikaci: -177 000,00 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech: -41 900,00...
20.12.201720.1.2018 Rozpočtové opatření 5/2017 »
Rozpočtové opatření 5/2017
15.12.201721.12.2017 Odečet vodoměrů »
Dne 20. prosince 2017 budou v obci Bělov probíhat odečty stavů vodoměrů. Umožněte prosím pracovníkům VaK Kroměříž, a. s. přístup k vodoměru. Žádáme odběratele, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav svého vodoměru na lístek a vyvěsili na viditelném místě. Děkujeme za pochopení. Štěpánek Martin vedoucí obchodního oddělení tel.: 607 767...
11.12.201720.12.2017 Pozvánka, 25. zasedání »
Informace o konání 25. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
1.12.20172.1.2018 Návrh rozpočtu ’18 »
Plánované příjmy, významné položky: Da? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 810 000,00 Kč Da? z přidané hodnoty: 1 560 000,00 Kč Poplatek za likvidaci kom.odpadu: 165 000,00 Kč Poplatek ze psů: 8 000,00 Kč Da? z hazardních her: 15 000,00 Kč Da? z nemovitostí: 235 000,00 Kč Stočné: 22 000,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj: 50 000,00...
1.12.20171.1.2018 DSO »
Schválený návrh rozpočtu na rok 2018, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření č. 2 z letošního roku.
28.11.201728.12.2017 Určení zapisovatele »
Stanovení zapisovatele pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné druhé kolo ve dnech 26. a 27.ledna 2018 Na základě § 14 odst. 1 písmeno e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb.,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů stanovuji: zapisovatelem okrskové volební komise v Bělově Ing. Marka...
28.11.201728.12.2017 Místo a čas konání voleb »
Oznámení v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky, které proběhnou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 oznamuje starosta obce všem politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, že obec Bělov má 1 volební okrsek a jeho sídlo je v budově Obecního úřadu Bělov č.p.77. Jiří...
27.11.201727.12.2017 Cena za dodávku vody »
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2018 Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů — rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace...
27.11.201727.12.2017 Návrh rozpočtu DSO »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018
23.11.201723.12.2017 Reklamační řád kanalizace »
Obec Bělov vydává ve smyslu §36 odst. 3 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu tento reklamační řád.
23.11.201723.12.2017 Veřejná vyhláška »
Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (č.j. KUZL 79195/2017)
23.11.201723.12.2017 Zápis z 24. zasedání »
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 14. 11. 2017, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal, Zdeněk Nevařil Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
16.11.201716.12.2017 Komplexní pozemkové úpravy »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – žádost o vyložení oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků – ÚD V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o...
16.11.201716.12.2017 Doručení veřejnou vyhláškou »
Z důvodu, že u níže uvedených vlastníků – účastníků řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bělov a části k. ú. Žlutava, Nová Dědina a Kvasice nelze doručit oznámení o vyložení soupisu nároků a o lhůtě pro uplatnění námitek na adresu trvalého pobytu a jiná adresa není známa, případně není u zemřelých vlastníků znám okruh dědiců, doručuje...
15.11.201715.12.2017 Starostovy řádky … »
Obecní technika Vážení spoluobčané v návaznosti na poslední zastupitelstvo obce Bělova ze dne 14.11.2017 sděluji následující k obecní technice a komunitní kompostárně. Vývoz kontejnerů na biologický odpad ze čtyř míst bude nadále provádět pan Knedla s tím, že jeden další kontejner je prioritně určen k ukládání stavební sutě či zeminy s odvozem do...
15.11.201712.12.2017 Záměr pronájmu »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 77 za účelem skladu. Součástí předmětu nájmu je místnost o velikosti cca 16m² uzpůsobená k předmětu pronájmu a dále společné...
14.11.201714.12.2017 Rozpočtové opatření 4/2017 »
Rozpočtové opatření 4/2017
9.11.201714.11.2017 Nařízení »
Nařízení státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. písm. b), c), d) a e), § 54 odst. 2 písm. a)...
9.11.20171.12.2017 Opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných...
7.11.201714.11.2017 Pozvánka: 24. zasedání »
Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
30.10.20171.12.2017 Oznámení »
Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín (dále jen „katastrální úřad“) Vám v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje, že v katastrálním operátu katastrálního území Bělov provedl tuto opravu údajů katastru...
30.10.20171.12.2017 Zveřejnění nepropachtovaného majetku »
Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 30.11.2017) a to buď písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu. V případě podání žádosti bude po tomto termínu...
24.10.20176.11.2017 9. zasedání zlínského kraje »
Pozvánka: 9. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční 06.11.2017 od 10:00 hodin v budově sídla Zlínského kraje.
21.10.201721.11.2017 Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17 »
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny: Číslo okrsku: 588318, Bělov Volební kraj: Zlínský Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 257 Počet vydaných úředních obálek: 174 Počet odevzdaných úředních obálek: 174 Počet platných hlasů: 174 Volební účast: 67,7% Výsledky: č. strana hlasů % 1 Občanská...
15.10.201715.11.2017 Odstranění dřevin »
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz...
12.10.2017 Starostovy řádky … »
Vážení spoluobčané i návštěvníci či přespolní, obracím se na Vás s prosbou o radu. Není to asi obvyklé takto se obracet k veřejnosti, ale nevime co, či kde hledat a o co konkrétně? Obchod na obci. Posledního června v obci ukončila nájemkyně obecního obchodu smlouvu zejména z důvodu nerentability prodeje. Nájem za korunu, otop na půl s obecním...
11.10.201721.10.2017 Oznámení: volby »
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis Oznamuje Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek...
4.10.201721.10.2017 Voličské průkazy »
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října 2017. Volit mohou nejen čeští občané v zahraničí, ale i ti, kteří například dlouhodobě bydlí v jiném kraji. Musí si ale s dostatečným předstihem zajistit takzvaný voličský průkaz, který umož?uje hlasovat v kterémkoli okrsku v republice. Obecné informace k voličským průkazům Institut...
27.09.201727.10.2017 Nařízení státní veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b)...
27.09.201727.10.2017 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků »
Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí V souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, Vám předáváme aktualizovaný seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území Vaší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník...
25.09.201725.10.2017 Ceník služeb »
Ceník služeb, úkonů a nájmů obecního úřadu Bělov Platný od 1. 9. 2017 Půjčování techniky a inventárního zařízení Míchačka malá 50 Kč/den Míchačka velká 70 Kč/den Práce traktor STIGA každá započatá půl hodina 300 Kč/hod Kontejner suť – uložení 1 000 Kč Práce spojená s manipulací kontejneru 500 Kč/hod Pronájem obecního areálu Krátkodobý pronájem...
14.09.201714.10.2017 Návrh opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...
10.09.201721.10.2017 Volby: Volební okrsek »
Oznámení V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 20. – 21. října 2017 oznamuje starosta obce všem politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, že obec Bělov má 1 volební okrsek a jeho sídlo je v budově Obecního úřadu Bělov č.p.77. Jiří Přecechtěl starosta...
6.09.20176.10.2017 Odvolání: plavební komora »
Vyrozumění o podaném odvolání Plavební komora Bělov. Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební...
30.08.201730.9.2017 Vymezení zamořené oblasti »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů...
27.08.201727.9.2017 Zápis, 23. zasedání »
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 16. 8. 2017, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal, Zdeněk Nevařil Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
25.08.201725.9.2017 Rozpočtové opatření 3/2017 »
Rozpočtové opatření 3/2017
16.08.201716.9.2017 Zrušení místní příslušnosti »
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého trvalého pobytu? Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1...
16.08.201716.9.2017 Příležitostný prodej alkoholických nápojů »
Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „protikuřácký zákon“) Jak oznámit příležitostný prodej alkoholických nápojů? Způsoby podání na příslušný celní úřad: datovou schránkou přes e-podatelnu prostřednictvím emailu bez...
16.08.201716.9.2017 Opatření obecné povahy »
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č....
7.08.201716.8.2017 Pozvánka, 23. zasedání »
Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
7.08.20177.9.2017 Mimořádná veterinární opatření »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů...
7.08.2017 Práce, Vývozek »
Obec Bělov zahájila přípravné práce ve Vývozku před realizací rekonstrukce místní komunikace. Budou usazeny dva štěrbinové kanalizační sběrače povrchových extravilánových vod ze směru Kukla. Při pracech bylo ujištěno porušení kanalizační ho řadu jež bude muset být v délce cca 20 metrů vyměněn. Práce se připravují průběžně již od lo?ského roku....
1.08.201715.9.2017 Vyhláška, územní plán »
Veřejná vyhláška o doručení (zveřejnění) návrhu Územního plánu Bělov Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění...
31.07.20171.9.2017 Nepropachtovaný majetek »

Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.
27.07.2017 Starostovy řádky … »
Vážení spoluobčané, nikdy v minulosti jsem se veřejně nevyjadřoval k výtkám jež zaznívali v diskusích na zasedáních zastupitelstva obce Bělov. Ale poslední dobou asi i dle malé informovanosti či jiná mne známá věc nenapadá, se objevují tzv. zaručené zprávy, či co více vůči zastupitelům a celému obecnímu úřadu slovní argumentace jež vždy není...
27.07.2017 Parkování vozidel: „Vývozek“ »
Ve Vývozku jsou dokončovány práce na odvodnění extravilánových vod, včetně kompletní rekonstrukce křižovatky, jež zárove? slouží jako točna nejenom popelového vozidla, ale i při zimní údržbě či jakožto průjezdná komunikace z části Horní Pole ve směru do Obce a Kopánek. Před rekonstrukcí zde parkovalo nadměrné množství a to nejenom osobních vozidel...
26.07.201726.8.2017 Provozování vodního lyžování »
OPAT?ENÍ OBECNÉ POVAHY Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)...
25.07.201725.8.2017 Vymezení zamořené oblasti »
NA?ÍZENÍ ST?TNÍ VETERIN?RNÍ SPR?VY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o...
17.07.201717.8.2017 Nařízení veterinární správy »
NA?ÍZENÍ ST?TNÍ VETERIN?RNÍ SPR?VY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3...
14.07.2017 Důležité upozornění … »
Žádáme všechny občany a návštěvníky k všímavosti a k netoleranci svévolného ničení obecního majetku zejména k plastovým zběrným zvonům na tříděný odpad, či nádob na textil. Poškozování majetku se děje mimo jiné způsobem vhození nedopalků z cigarety do kontejnerů. Prozatím vždy toto bylo zpozorováno a v zárodku likvidováno obecními...
4.07.20174.8.2017 Nařízení veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů...
3.07.20173.8.2017 Zápis, 22. zasedání »
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 6. 2017, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
22.06.201722.8.2017 Závěrečný účet, ’16 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
21.06.201725.6.2017 Dopravní omezení »
V sobotu 24. června se koná MORAVIAMAN 2017. Informujeme o dopravním omezení V souvislosti s konáním mezinárodního závodu v triatlonu MORAVIAMAN 2017, který se uskuteční v sobotu 24. června 2017, bude na závodem dotčených silnicích plánované dopravní omezení. Hlavní zázemí závodu je v prostoru Rekreační oblastní Štěrkoviště a tratě zasahují do...
21.06.201725.6.2017 Přechodná úprava provozu »
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
14.06.201726.6.2017 Pozvánka, 22. zasedání »
Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov –...
12.06.201712.8.2017 Oznámení: plavební komora »
Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dne 2.1.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Ing. Václavem Sedmíkem, 17.04.1961, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162...
5.06.20176.7.2017 Veřejná služba »
Informace pro organizace, které mají zájem stát se organizátory veřejné služby
5.06.20175.7.2017 Veřejná služba »
Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze, ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi od 1. 2. 2017 (veřejné službě)
31.05.201731.6.2017 Přezkum hospodaření DSO »
Zpráva č. 360/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ: 75040425 za rok 2016
22.05.201722.6.2017 Změna telefonních čísel »
Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti změnu telefonních čísel Územních pracovišť v Otrokovicích a Luhačovicích k datu 1. 6. 2017. Územní pracoviště v Otrokovicích: Podatelna (spojovatelka) 573 323 100, provolba 573 323 1xx Územní pracoviště v Luhačovicích: Spojovatelka 573 323 193, podatelna 573 323 177, provolba 573 323 1xx Ve Zlíně...
20.05.201720.6.2017 Zápis, 21. zasedání »
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 12. 5. 2017, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
20.05.201720.6.2017 Návrh závěrečného účtu, ’16 »
Příloha č. 1 – Rozvaha k 31. 12. 2016 Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 Příloha č. 3 – Výkaz fin 2-12 k 31.12.2016 Příloha č. 4 – Příloha k 31.12.2016 Příloha č. 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2016 Obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních...
18.05.201718.6.2017 Hospodaření DSO »
Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2016 Účel a cíl Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Zprávu a závěrečný účet naleznete v příloze Ing. Ivan Mařák projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293,...
13.05.201724.6.2017 Záměr pronájmu, obchod »
Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st.parcele č.152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené zboží. Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.7.2017
13.05.201724.5.2017 Záměr pronájmu, sklad »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory dle ustanovení§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p.77 za účelem skladu. Součástí předmětu nájmu je místnost o velikosti cca 16m2 uzpůsobená k předmětu pronájmu a dále společné prostory...
13.05.20178.6.2017 Opatření obecné povahy 28/2017 »
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh: opatření...
12.05.201712.6.2017 Rozpočtové opatření 2/2017 »
Rozpočtové opatření 2/2017
10.05.201710.7.2017 Nepronajatý majetek »
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu
2.05.201712.5.2017 Pozvánka, 21. zasedání »
Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
26.04.201726.5.2017 Zveřejnění informací »

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016
24.04.201729.5.2017 Vyhláška: správce daně »
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., da?ový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech: pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 13:00 hodin středa od 8:00 do 17:00...
24.04.201725.5.2017 Oznámení: vodní lyžování »
OZN?MENÍ O N?VRHU OPAT?ENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ P?IPOMÍNEK A N?MITEK Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní...
13.04.2017 Starosta informuje, požár »
Krásný a ničím nerušený den. Včera ve večerních hodinách se udála v obci tragická uddálost – požár domu. Přes všechnu nepříjemnost s tím související od zranění nájemníka až po materiální škody vyplývají z celé události i pozitivní střípky se ukazující. Spoluobčané nejsou nevšímaví či lhostejné ke svému okolí, ba právě naopak, jejich okamžitá...
11.04.201717.4.2017 Oznámení: včely »
Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem chovatelům včel aplikaci přípravku nebezpečného pro včely ve dnech 13.4. – 15.4.2017.   Obce žádáme o zveřejnění podle níže uvedených katastrálních území. Uživatel pozemku: Zemědělský podnik Kvasicko a.s. Trávník 123 Kroměříž IČO 65278844 Údaje o přípravku: Obchodní název Nurelle D,...
10.04.201717.4.2017 Oznámení: MOTOBESIP »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 1 a 5 písm. b) a podle ust....
30.03.2017 Informace ze zastupitelstva »
Krásný den a celé jarní období všem přeji Vážení spoluobčané, ani naše obec není uchráněná všeobecnému trendu posledních let a to pozvolné rušení služeb na obcích. Není to jenom důsledkem zavádění elektronických pokladen, ale pohodlným trendem nás všech občanů provádět nákupy ve velkém, preferovat různé hyper či super markety. V minulosti v obci...
29.03.20174.4.2017 Oznámení: včely »
Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem chovatelům včel aplikaci přípravku nebezpečného pro včely ve dnech 30.3. – 1..4.2017.   Obce žádáme o zveřejnění podle níže uvedených katastrálních území. Uživatel pozemku: Zemědělský podnik Kvasicko a.s. Trávník 123 Kroměříž IČO 65278844 Údaje o přípravku: Obchodní název Nurelle D,...
12.03.201723.3.2017 Dopravní omezení: Rallye test »
V pátek 17. března a ve středu 22. března v době od 8:00 do 17:00 hod. proběhnou testovací jízdy „Škoda motosport“ – od bělovské studánky u Moravy přes les kolem žlutavského hřiště (viz mapka od pořadatelů). Celý testovací úsek komunikace bude zabezpečen pořadateli.
10.03.201710.4.2017 Zápis, 20. zasedání »
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 8. 3. 2017, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
27.02.201727.3.2017 Přerušení řízení »
Dne 2.1.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno...
27.02.20178.3.2017 Pozvánka, 20. zasedání »
Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov –...
20.02.201720.3.2017 Zápis, 19. zasedání »
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 10. 2. 2017, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
20.02.201720.3.2017 Vyrozumění o uloženém trestu »
Petr JANUŠKA – vyrozumění o uloženém trestu zákazu pobytu na území Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje obdržel od Okresního soudu ve Strakonicích žádost o spolupůsobení při výkonu trestu zákazu pobytu, který byl pravomocným rozsudkem uvedeného soudu uložen Petru Januškovi, nar. v Mělníku, trvale bytem Mělník, náměstí Míru 1/1. Trest...
20.02.201720.3.2017 Výzva »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
20.02.201720.3.2017 Dražební vyhláška »
Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kroměříži dne 29.07.2016, č.j. 32 EXE 1212/2016-10, podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 26.04.2016, č.j. 6...
20.02.201720.4.2017 Dražební vyhláška »
Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kroměříži dne 29.07.2016, č.j. 32 EXE 1212/2016-10, podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 26.04.2016, č.j. 6...
10.02.201710.3.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 »
Rozpočtové opatření 1/2017
10.02.201710.3.2017 Plavební komora »
Rozhodnutí Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání, které podalo ?editelství vodních cest ČR, IČO 679 81 801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha, zastoupené AQUATIS a.s., IČO 463 47 526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené...
10.02.2017 „Výhodné nabídky“ »
Vážení spoluobčané místní i přespolní dovolte mi jménem svým, jménem obecního úřadu Bělov i obecního úřadu Žlutava opětovně požádat o jednu drobnou, ale pro budoucnost velkou laskavost. Obě výše zmíněné obce provádíme Komplexní pozemkové úpravy v jejichž rámci mají být realizovány v extravilánu obcí ochranné prvky směřující zejména k zadržení...
1.02.201710.2.2017 Pozvánka, 19. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 10....
1.02.20171.5.2017 Poplatky, ’17 »
Obecní úřad oznamuje občanům, od 6. února je možno uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu ve výši dle zvolené varianty svozu či popelové nádoby a to 600,-; 900,-; 1.500,- a 2.300,-kč. Vybírá se poplatek za každého psa ve výši 100,-kč. Na obecním úřadě se dále vybírá stočné dle rozhodnutí zastupitelstva v letošním roce ve výši 150,-kč za...
30.01.20171.5.2017 Nepronajatý majetek »
Žádáme Vás jako místně příslušný obecní (městský) úřad o vyvěšení seznamu pozemků, které jsou nabízeny k propachtování/pronájmu, na úřední desce obecního (městského) úřadu, včetně elektronické úřední desky, a to v termínu od 1.2.2017 do 3.3.2017. Prosíme o následné potvrzení dne vyvěšení a dne sejmutí seznamu pozemků. Pravidla podání...
15.01.2017 Rok 2017 »
Vážení spoluobčané, dovolte mi dodatečně ještě jednou popřát do nového roku 2017 vše dobré a hlavně zdraví Vám a všem přátelům. Nedávno jsme vstoupili do nového roku a je dobře sesumírovat věci rozpracované, plánované či dokončené v roce 216. Kudy v dalších letech směřujeme obec. Kanalizace: projektová dokumentace řešící I.etapu odvedení odpadních...
14.01.2017 MORAVIAMAN 2017 »
Vážení nejenom spoluobčané, v minulém roce jsem byla ta osoba řekněme nepřítel sportu…chci se vyvarovat nepříjemnostem a zbytečným slovním přestřelkám, tudíž o své vůli Vám všem oznamuji skutečnost a to konání letošního ročníku Moraviman 2017 jež proběhne v termínu dle informací na oficiálních stránkách závodu dne 24.6.2017. Zdůraz?uji!!...
5.01.2017 Informace: Veřejné osvětlení »
Jistě jste všichni zaznamenali vyšší světelnou pohodu v ulicích obce ke konci lo?ského roku. Obec Bělov díky podpoře Teplárny Otrokovice provedla celkovou výměnu svítidel venkovního veřejného osvětlení včetně doplnění tak, aby osvětlenost všech ulic obce byla pokud možno rovnoměrnější a pohyb po místních komunikacích v nočních hodinách...
5.01.20175.2.2017 Výběrové řízení »
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo projektový manažer / manažerka Požadavky: státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, vzdělání VŠ, dobré komunikační a manažerské schopnosti, spolehlivost, rozhodnost, schopnost samostatné práce, vysoké...
4.01.2017 Informace: Obchod »
Vážení spoluobčané, měl jsem dnes představu se s Vámi podělit o projektech a akcích, jež obec za poslední rok realizovala či v letošním roce plánuje realizovat – co se povedlo lépe či hůře – co je třeba dále zlepšit. Ke konci minulého roku obec vyhlásila záměr pronájmu obecního areálu a obchodu z toho důvodu, že na obecním areále i dle...

počet položek: 105