Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Rozpočtové opatření 5/2018 »
Rozpočtové opatření 5/2018
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.12.2018 20.1.2019
Rozpočet ’19 »
Schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 19.12.2018, usnesením č. 2/3/2018. Příjmy: Některé významné příjmové položky v rozpočtu: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 996 000,00 KčDaň z příjmu fyzických osob SVČ: 25 000,00 KčDaň z příjmu právnických osob: 828 000,00 KčDaň z přidané hodnoty:...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.12.2018 20.1.2019
Rozhodnutí »
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako správní orgán v přenesené působnosti, který je věcně, místně i funkčně příslušný podle: § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,§ 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,§ 10 a § 11 odst. 1...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.12.2018 10.1.2019
Veřejná vyhláška »
Rozhodnutí č. 119/2018 Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle paragrafu 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a příslušný vodoprávní úřad podle S 104 a S 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
5.12.2018 21.12.2018
Návrh rozpočtu, ’19 »
Návrh rozpočtu obce Bělov na rok ’19 Významné položky: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 996 000,00 KčDaň z příjmu právnických osob: 828 000,00 KčDaň z přidané hodnoty: 1 986 000,00 KčDaň z nemovitostí: 240 000,00 Kč Rozpočtové příjmy celkem: 4 643 900,00...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
3.12.2018 3.1.2019
Střednědobý rozpočtový výhled »
Střednědobý výhled rozpočtu a na období 2020-2021 v tis. Kč rozpočtová skladba     2020 2021 1. třída daňové příjmy   4 263 4 358 2. třída nedaňové příjmy   306 321 3. třída kapitálové příjmy   0 0 4. třída přijaté...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
3.12.2018 3.1.2019
Rozpočtové opatření 4/2018 »
Rozpočtové opatření 4/2018, viz příloha.
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.11.2018 29.12.2018
Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 »
Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2019.
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.11.2018 27.12.2018
Veřejná vyhláška »
doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 Zlínský kraj v souladu s ust. § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.11.2018 14.12.2018
Výsledky: Volby do Senátu Parlamentu ČR, 2. kolo »
Voliči v seznamu: 259Vydaných obálek: 57Volební účast: 22 %Odevzdaných obálek: 57Platné hlasy: 57 (2) Kunčar Patrik Ing. Bc., 47 hlasů(3) Lukáš Libor, 10...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
13.10.2018 1.11.2018
Výsledky: Volby do Senátu Parlamentu ČR, 1. kolo »
Voliči v seznamu: 259Vydaných obálek: 155Volební účast: 59,85 %Odevzdaných obálek: 149Platné hlasy: 131 Kandidát Volebnístrana Navrhujícístrana Politickápříslušnost Počty hlasů % hlasů číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 1. kolo 1 Henner Radek Ing. SPD SPD SPD 14 10,68 2 Kunčar Patrik Ing....
vyvěsil: Marek Přecechtěl
6.10.2018 30.10.2018
Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce »
Vážený pane starosto,žádáme Vás tímto o součinnost ve věci naplněni ustanoveni § 47 zákona č. 431/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle kterého registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce registračního úřadu bezodkladně po jeho...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
6.10.2018 1.11.2018
Výsledky: Volby do zastupitelstev obcí »
Ve dnech 05.10. – 06.10.2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí Voliči v seznamu: 259Vydané obálky: 199Volební účast: 76,83%Odevzdané obálky: 199Platné hlasy:  1.327SNK obce Bělov: 644 hlasů,  48,53 %, 3 mandátyČeská str.sociálně demokrat. 683 hlasů, 51,47 %, 4 mandáty Výsledky dle kandidátních listin: SNK obce Bělov, číslo...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
6.10.2018 6.11.2018
Usnesení »
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
3.10.2018 3.11.2018
Usnesení »
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín USNESENÍ Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
26.09.2018 26.10.2018
Oznámení o místě a času konání voleb »
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bělov a do Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obce a §15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
19.09.2018 13.10.2018
Rozpočtové opatření 3/2018 »
Rozpočtové opatření 3/2018
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.08.2018 30.9.2018
Určení zapisovatele »
Stanovení zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 5. a 6. října 2018 V souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji zapisovatelku okrskové volební komise v Bělově ing....
vyvěsil: Marek Přecechtěl
24.08.2018 24.9.2018
Losování pořadí »
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Městský úřad Otrokovice je registračním úřadem pro obce Bělov, Tlumačov, město Otrokovice. Řádně zaregistrováno bylo pro Otrokovice devět politických subjektů, pro Tlumačov pět a pro Bělov dva politické subjekty. V pondělí 20. srpna v 15 hodin se v otrokovické radnici konalo...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
22.08.2018 22.9.2018
Oznámení: Stanovení minimálního počtu »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Počet členů okrskové komise je stanoven...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
21.08.2018 21.9.2018
Oznámení: počet a sídlo volebních okrsků »
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
21.08.2018 21.9.2018
Spekulativní výkupy pozemků »
Ředitelství silnic Zlínského kraje Zlínský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se z důvodu v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání dosud nacházejí i na pozemcích v soukromém vlastnictví. V posledních letech se mimo jiné i ve Zlínském kraji vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, nebo i pod...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.08.2018
Nepropachtovaný majetek »
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 31. 8. 2018) a to buď...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.08.2018 20.9.2018
Úprava provozu na pozemních komunikacích »
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.08.2018 20.9.2018
Místní příslušnost »
Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam obcí, pro které bude Městský úřad Otrokovice, jako pověřený obecní úřad, přijímat kandidátní listiny...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.07.2018 31.7.2018
Potřebný počet podpisů »
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů Potřebné počty podpisů voličů na peticích podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé obce patřící do správního obvodu...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.07.2018 11.8.2018
Přerušení dodávky el. energie »
Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.07.2018 28.7.2018
Rozpočtové opatření 2/2018 »
Rozpočtové opatření 2/2018
vyvěsil: Marek Přecechtěl
28.06.2018 28.7.2018
Závěrečný účet, ’17 »
ZPRÁVA OBSAHUJE Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace OBSAH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.06.2018 27.7.2018
Povolení uzavírky »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK), na základě žádosti o povolení úplné uzavírky provozu na komunikacích a nařízení objížďky...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.06.2018 23.7.2018
Územní rozhodnutí č. 45/2018 »
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2018 Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Propojení kanalizačního sběrače – 1.etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova na pozemku:...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.05.2018 29.6.2018
Územní rozhodnutí č. 44/2018 »
ROZHODNUTÍ č. 44/2018 O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 návrh na změnu územního rozhodnutí na stavbu: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 1.etapa na pozemku: pozemková...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.05.2018 29.6.2018
Územní rozhodnutí č. 42/2018 »
Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sáídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 2.etapa na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.05.2018 29.6.2018
Usnesení »
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín Spisová značka.: 2RP17816/2015-525201/06 Č.j.: SPU 249700/2018 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
26.05.2018 29.6.2018
Návrh závěrečného účtu »
Obsah: Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu výdajů Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Stavy a obraty na bankovních účtech Peněžní fondy – informativně Majetek Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
24.05.2018 24.6.2018
Zprávu o přezkumu »
Zprávu o přezkumu hospodaření DSO za rok 2017 a závěrečný účet rok 2017. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
vyvěsil: Marek Přecechtěl
23.05.2018 29.6.2018
Rozpočtové opatření 1/2018 »
Rozpočtové opatření 1/2018
vyvěsil: Marek Přecechtěl
23.05.2018 23.6.2018
Výpočet vodného a stočného »
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
vyvěsil: Marek Přecechtěl
21.05.2018 21.6.2018
Veřejná vyhláška »
doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
7.05.2018 20.6.2018
Oznámení o zahájení územního řízení »
Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 2. etapa na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1 (ostatní plocha), 508/1 (zahrada), 508/3 (ostatní plocha),...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.04.2018 10.5.2018
Oznámení: zahájení řízení »
Oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby a nařízení ústního jednání Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Propojení kanalizačního sběrače – 1. etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova Kanalizační sběrač...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
9.04.2018 9.5.2018
Plán společných zařízení »
Účel opatření Plán společných zařízení KoPÚ Bělov je navržen jako soustava dopravních, protierozních, vodohospodářských a ekologických opatření, tvořící rámec pro racionální hospodářské využívání území s ohledem na potřeby pozitivního vývoje a uspořádání venkovské krajiny. Zařízení ke zpřístupnění pozemků Jejich účelem je zajistit přístup ke všem...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.03.2018 14.5.2018
Poplatky ’18 »
Výběr poplatků v roce 2018 Vážení spoluobčané. V letošním roce od 21.února do 30.dubna obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,-kč, 900,-kč, 1.500,.kč a 2.300,- je poplatkem za každý dům, chatu či chalupu za zvolený způsob svozu a velikost nádoby. Poplatek za každého psa v domácnosti 200,-kč....
vyvěsil: Marek Přecechtěl
19.02.2018 1.5.2018
Vyhláška 1/2018 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č.01/2018, o místním poplatku ze psů
vyvěsil: Marek Přecechtěl
2.02.2018 2.3.2018
Vyhláška 2/2018 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 2/2018 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bělov
vyvěsil: Marek Přecechtěl
2.02.2018 2.3.2018
Výsledky: 2. kolo voleb, ’18 »
Ve dnech 26. – 27. ledna 2018 proběhlo 2. kolo prezidentských voleb. Voliči v seznamu: 257 Vydané obálky: 191 Volební účast v %: 74,3% Odevzdané obálky: 191 Platné hlasy: 191 Výsledky číslo Kandidát hlasy, 2. kolo % 7 Zeman Miloš Ing. 97 50,8% 9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 94 49,2% podrobnosti:...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.01.2018 28.2.2018
Výsledky: 1. kolo voleb, ’18 »
Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 proběhlo 1. kolo prezidentských voleb. Voliči v seznamu: 257 Vydané obálky: 169 Volební účast v %: 65,76% Odevzdané obálky: 169 Platné hlasy: 168 Výsledky číslo Kandidát hlasy, 1. kolo 1 Topolánek Mirek Ing. 4 2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. 20 3 Fischer Pavel Mgr. 17 4 Hynek Jiří RNDr. 0 5 Hannig...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
13.01.2018 13.2.2018

počet položek: 47