Závěrečné účty

dokument, anotace vyvěšeno sňato
Závěrečný účet za rok ’18 »
Obsah závěrečného účtu: I. Plnění rozpočtu příjmů,II. Plnění rozpočtu výdajů,III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů),IV. Stavy a obraty na bankovních účtech,V. Peněžní fondy – informativně,VI. Majetek,VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody,VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
závěrečný účet
11.06.2019 11.7.2019

počet položek: 1