Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání, veřejnou vyhláškou

Žadatel 1. Kroměřížská investiční a.s., IČ: 18189695, se sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž (dále jen stavebník), zastoupený na základě plné moci Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19. 9.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice (dále jen zástupce stavebníka) podal u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení. Předmět žádosti má název:

ZTV k RD Bělov - lokalita Kopce
SO 01 – Komunikace a chodníky

umístěné na pozemku: p.č. 645/2 ovocný sad v k.ú. Bělov.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška
Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.