Oznámení o zahájení územního řízení

Dne 30.09.2019 podala spol. 1. Kroměřížská investiční a.s., IČO 18189695, sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, zást. Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19.09.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 2 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ZTV k RD Bělov - lokalita Kopce

na pozemku: pozemková parcela číslo 501/1 (ostatní plocha), 501/3 (ostatní plocha), 572 (vodní plocha), 645/2 (ovocný sad) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

DSO: Návrh rozpočtu, 2020
DSO: Návrh rozpočtu, 2020
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška