Veřejná vyhláška: Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce Bělov

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Dne 27.10.2022 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 16 a § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platném a účinném ke dni vydání tohoto oznámení (dále jen ZPK), jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 108 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce Bělov
SO 201 - Komunikace,
SO 213 – Úprava propustku

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Prezidentské volby: Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Prezidentské volby: Informace o počtu a sídle...
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.