Veřejná vyhláška: stavební povolení Č. 512/2021

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen ZPK), podle § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2014 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), obdržel dne 04.01.2021, žádost, kterou podal stavebník:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 767 23 Zlín (dále jen stavebník), zastoupení na základě plné moci: Ing. Jiří Škrabal, IČ: 48476684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí (dále jen zástupce stavebníka), o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu:

SILNICE III/36740: BĚLOV - ŽLUTAVA
SO 101 – Silnice III/36740
SO 103 – Sjezdy, Připojení MK, ÚK

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Závěrečný účet, ’20
Závěrečný účet, ’20
Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.