Veřejná vyhláška: Ochranná pásma letiště Zlín

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví opatření obecné povahy, kterým se zřizují:

Ochranná pásma letiště Zlín

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Územní rozhodnutí: 62-2023, propojka VN 303
Územní rozhodnutí: 62-2023, propojka VN 303
Návrh: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích
Návrh: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.