Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný správní orgán vsouladu sustanovením §36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit kpodkladům rozhodnutí vřízení zahájeném dne 2.1.2013na žádost, kterou podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUQTIS a.s., IČO 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupenou Ing. Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616 (dále jen "žadatel"), o umístění stavby

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku parc. č. 404/2, 486/9, 486/10, 486/12, 486/17, 571/2, 625/4, 647/1 v katastrálním území Bělov.Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny Po a St 8 -17. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Info: Plavební komora
3

Info: Plavební...

25. července 2018

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora

Plavební komora

10. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Rozhodnutí
9

Rozhodnutí

6. dubna 2016

Umístění stavby

Umístění stavby

10. února 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora, prodloužení lhůty

Plavební komora,...

1. července 2015

Usnesení: O přerušení řízení

Usnesení: O...

27. dubna 2015

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012