Pozvánka: 22. zasedání

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 16. června 2021 v 17. hodin na OÚ Bělov

Program:

 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení 21. zasedání ZO Bělov
 4. Záměr pronájmu obecního areálu
 5. Opravy obecního areálu
 6. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace JSDH ze Zlínského kraje
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene „Bělov, Nemček, kabel. smyčka NN“
 8. Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí Bělov a 1.Kroměřížská investiční a.s.
 9. Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Kanalizace“
 10. Projektová dokumentace kanalizace Žlutavská - Kobylisko
 11. Stezka branou do Chřibů
 12. Prodeje pozemku parc.č.541/39 v k.ú.Bělov
 13. Záměr nákupu pozemků parc.č.1361,1366, 1369, 1370 v k.ú.Bělov
 14. Smlouva o právu provést stavbu „Silnice III/36740:Bělov-Žlutava“
 15. Rozpočtové opatření č.2
 16. Odkanalizování obce Bělov
 17. Různé
 18. Závěr

V Bělově 07.06.2021
Jiří Přecechtěl
Starosta obce

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení z 21. zasedání
Usnesení z 21. zasedání
Usnesení z 22. zasedání
Usnesení z 22. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.