Oznámení: obnova katastrálního operátu

  • vyvěšeno: 4.6.2021
  • sňato: 19.6.2021
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Obec Bělov podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

vyhlašuje

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2021-705, že v katastrálním území Bělov, obce Bělov (na části k.ú. - intravilán obce) bude dne 19.7.2021 zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.

Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.

Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:

  • a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
  • b) označit ve stanovené lhůtě do 19.7.2021 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona), a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného,
  • c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým plánem), která změnu dokládá.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení: Národní plány
Oznámení: Národní plány
Záměr pronájmu: obecní areál
Záměr pronájmu: obecní areál

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.