Oznámení: Změna stavby

„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ – změna stavby před dokončením

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení

Dne 17.10.2019 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) žádost společnosti Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice, IČO: 29290171 o povolení změny stavby před dokončením stavby vodního díla:

„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“

na pozemku p.č. 610/3, 610/43, 610/55, 610/42, 610/35, 610/34, 610/28, 610/22, 610/18, 610/70, 610/72, 610/73, 610/76, 610/79, 610/80, 610/81, 610/82, 610/84, 610/85, 610/88, 610/96, 610/97, 610/133 v k.ú. Nová Dědina, kraj Zlínský. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost byla neúplná, vyzval krajský úřad žadatele k doplnění podkladů a řízení dne 18.11.2019 přerušil usnesením č.j. KUZL 75760/2019. Žadatel doplnil požadované doklady dne 25.02.2020

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Opakované veřejné projednání
Opakované veřejné projednání
Vláda vyhlásila na 30 dní stav nouze
Vláda vyhlásila na 30 dní stav nouze