Oznámení: Změna stavby

„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ – změna stavby před dokončením

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení

Dne 17.10.2019 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) žádost společnosti Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice, IČO: 29290171 o povolení změny stavby před dokončením stavby vodního díla:

„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“

na pozemku p.č. 610/3, 610/43, 610/55, 610/42, 610/35, 610/34, 610/28, 610/22, 610/18, 610/70, 610/72, 610/73, 610/76, 610/79, 610/80, 610/81, 610/82, 610/84, 610/85, 610/88, 610/96, 610/97, 610/133 v k.ú. Nová Dědina, kraj Zlínský. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost byla neúplná, vyzval krajský úřad žadatele k doplnění podkladů a řízení dne 18.11.2019 přerušil usnesením č.j. KUZL 75760/2019. Žadatel doplnil požadované doklady dne 25.02.2020

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Opakované veřejné projednání
Opakované veřejné projednání
Vláda vyhlásila na 30 dní stav nouze
Vláda vyhlásila na 30 dní stav nouze