Poplatky, ’15

  • vyvěšeno: 2.3.2015
  • sňato: 2.4.2015
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
Oznamujeme občanům, že poplatky za odvoz komunálního odpadu se budou vybírat od 2.března 2015, a to pouze v úřední dny - v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod.

Sazba poplatku za odvoz odpadu:

Sazba poplatku dle zvolené varianty: 600,-kč, 900,-kč 1.500,-kč a 2.300,-kč. Občan obce Bělov, zdržující se dlouhodobě mimo obec Bělov, předloží na obecním úřadě Bělov potvrzení o úhradě poplatku v místě přechodného pobytu, čímž zaniká v tom konkrétním roce povinnost uhradit poplatek v obci Bělov. Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března nebo ve dvou splátkách - do konce měsíce března a do konce měsíce srpna.

Stočné:

Dále je na obecním úřadě vybírán poplatek za stočné tj 50,-kč/rok na rodinný dům, chalupu či chatu.

Poplatek za psa:

Poplatek ze psů tj.100/kč za každého psa.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Poplatky 2021

Poplatky 2021

11. února 2021

Stočné 2020

Stočné 2020

4. listopadu 2020

Poplatky, ’20

Poplatky, ’20

4. února 2020

Stočné 2019

Stočné 2019

18. listopadu 2019

Stočné 2019

Stočné 2019

30. září 2019

Stočné 2019

Stočné 2019

27. února 2019

Poplatky, ’19

Poplatky, ’19

10. února 2019

Poplatky, ’18

Poplatky, ’18

19. února 2018

Poplatky, ’17

Poplatky, ’17

1. února 2017

Poplatky, ’16

Poplatky, ’16

4. února 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
Poplatky, ’16
Poplatky, ’16