Poplatky 2021

  • vyvěšeno: 11.2.2021
  • sňato:
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • poplatky 2021

Výběr poplatků v roce 2021 

V letošním roce od 15. února do 30. dubna 2021 obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: 

1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

varianty:

  1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,- Kč za dům, chatu či chalupu – pouze občané jež využívají ke sběru komunálního odpadu pytle zakoupené na obecním úřadě 
  1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 900,- Kč za dům, chatu či chalupu – pouze občané jež si zvolí svoz popelové nádoby 110 či 120 litrů 1x měsíčně 
  1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1.500,- Kč za dům, chatu či chalupu – pouze občané jež si zvolí svoz popelové nádoby 110 či 120 litrů 1x za čtrnáct dní  
  1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2.300,- Kč za dům, chatu či chalupu-pouze občané, kteří mají v nájmu popelovou nádobu 240 litrů a svoz 1x za čtrnáct dní. 

Poznámka: popelové nádoby využívané občany obce Bělov a dále majitelé chalup a chat kteří nejsou občany obce Bělov, jsou v nájmu od svozové společnosti.   

2. Poplatek za psa

Poplatek za každého psa v domácnosti 200,- Kč. Dále zde upozorňujeme na povinnost dle obecně závazné vyhlášky, ohlašovací povinnost i u těch majitelů psů, jež jsou z poplatkové povinnosti osvobozeni a to do konce měsíce březen kalendářního roku na obecním úřadě Bělov.  

Poznámka: uvedenou poplatkovou povinnost mají v obci Bělov pouze trvale hlášení občané. 

3. Stočné

Stočné, které obec ve své působnosti vybírá od každého občana ve výši 800,- Kč1000,- Kč od majitele chalupy či chaty, která není trvale obydlena. Výše stočného na rok 2021 byla odsouhlasena na zasedání zastupitelstva obce Bělov dne 10.2.2021. Výběr poplatků za stočné do: 31. října 2021.


Poznámka: dle přílohy č. 12 Vyhl. č. 120/2011 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-120 je stanovena směrná potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí vodou za rok na 35 m3 / rok / osobu.  


V případě, že majitelé domu či chaty, chalupy neuhradí či nechtějí uhradit jakýkoli výše uvedený poplatek jsou povinni tuto skutečnost písemně i se zdůvodněním předat na obecní úřad Bělov nejpozději do 30. dubna roku 2021 v opačném případě budou vedeni jako neplatiči a poplatky vymáhány. Informaci projedná následně zastupitelstvo obce Bělov, které jediné může svým usnesením dát úlevu z poplatkové povinnosti případně poplatkovou povinnost zrušit.  

Veškeré výše uvedené poplatky na území obce Bělov jsou v kompetenci obecního úřadu Bělov. Poplatky schvaluje svými vyhláškami a usneseními zastupitelstvo obce Bělov a jsou využívány dle zákona. 

Poplatky je možno uhradit buď hotově na obecním úřadě v úřední hodiny: pondělí a středu (8 - 11.30 hod., 14 - 17 hod.) či na účet obce 11128691/0100 variabilní symbol číslo popisné či evidenční.  

Známku na popelovou nádobu v případě bezhotovostní platby doručí do schránky pracovník OÚ Bělov.  

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Stočné 2020

Stočné 2020

4. listopadu 2020

Poplatky, ’20

Poplatky, ’20

4. února 2020

Stočné 2019

Stočné 2019

18. listopadu 2019

Stočné 2019

Stočné 2019

30. září 2019

Stočné 2019

Stočné 2019

27. února 2019

Poplatky, ’19

Poplatky, ’19

10. února 2019

Poplatky, ’18

Poplatky, ’18

19. února 2018

Poplatky, ’17

Poplatky, ’17

1. února 2017

Poplatky, ’16

Poplatky, ’16

4. února 2016

Poplatky, ’15

Poplatky, ’15

2. března 2015

Oznámení: zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Oznámení: zahájení společného územního a stavebního...
Oznámení: O konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v ČR
Oznámení: O konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v...