Upravená poplatková povinnost – stočné v obci Bělov

Upravená poplatková povinnost – stočné v obci Bělov


Jistě jste zaznamenali realizaci odkanalizování obce Bělov.  Po dokončení a zpuštění tohoto vodního díla od 1.1.2022 jsou nově odpadní vody z více jak 90 domů, chalup chat či provozoven odváděny k vyčištění do centrální ČOV ve městě Otrokovicích.

Jaké vznikají pro občany nové povinnosti?

Povinnost se připojit na veřejnou kanalizaci obce Bělov v případě, že je to technicky možné. Zda-li je toto připojení proveditelné je možno se informovat na obecním úřadě.

Majitelé domovních čistíren případně septiků i jímek jsou povinni provést jejich propojení tak, aby znečištěné vody odtékali přímo do veřejné kanalizace a dešťové vody přednostně zachytávali na svých pozemcích.

V nejbližších dnech obdrží majitelé domů, kteří jsou či mají možnost se připojit na veřejnou kanalizaci ukončenou na ČOV v Otrokovicích informativní dopis s uvedenou výší stočného v roce 2022. viz příloha.

V dopise je zejména uveden vždy počet trvale hlášených obyvatel  toho kterého domu dle registru obyvatel. Prosíme o překontrolování. V případě dlouhodobé nepřítomnosti obyvatele konkrétního domu je nutno tuto skutečnost písemně oznámit a zdůvodnit správci poplatku - Obecnímu úřadu Bělov.

Obyvatelé, kteří v této chvíli nemají možnost být připojeni na kanalizaci ukončenou na ČOV Otrokovice zejména v místní části Kopánky, Kobylisko, Za Humny a Žlutavská, nadále budou platit stočné ve stejné výši jako v minulém roce tj. 800kč / rok za obyvatele.

V těchto měsících již projektově realizujeme odkanalizování Žlutavská a Kopánky-Kobylisko tak, aby znečištěné vody z celé obce mimo několika vyjímek byly sváděny na centrální ČOV.

Touto realizací, která jistě nebude ještě úplně jednoduchá se obec Bělov zařadí k většině obcí, které budou mít dokončeny veškeré inženýrské sítě potřebné k bydlení ve 21. století. 

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pozvánka: Valná hromada členů Honebního společenstva
Pozvánka: Valná hromada členů Honebního...
Bělovské kříže
Bělovské kříže

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.