Oznámení

  • vyvěšeno: 30.10.2017
  • sňato: 1.12.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín (dále jen „katastrální úřad“) Vám v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje, že v katastrálním operátu katastrálního území Bělov provedl tuto opravu údajů katastru nemovitostí:

  1. v souboru popisných informací opravil velikost výměry u parcely katastru nemovitostí:
    p. č. 558/1 - dosavadní výměra 12111 m2 - nová výměra 12545 m2
    p. č. 566/1 - dosavadní výměra 1211 m2 - nová výměra 1489 m2
  2. v souboru geodetických informací opravil geometrické a polohové určení hranic uvedených nemovitostí

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17
Komplexní pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy