Odvolání: plavební komora

  • vyvěšeno: 6.9.2017
  • sňato: 6.10.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Vyrozumění o podaném odvolání Plavební komora Bělov.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal dne 25.7.2017 územní rozhodnutí č. 45/2017, pod č.j. SÚ/31705/2017/ZRA na stavbu:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha), 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Komentáře: 1

  1. Přespolní says:

    Musím se smát, když chropyňští posílají odvolání, ve kterém se ještě odvolávají na spolkový rejstřík. A když čtenář skutečně po téhle pobídce si jde ověřit právní subjektivitu spolku podle nařízení zákona, tak zjišťuje obrovské mínus.

    Že se tam v Chropyni pane Michale nestydíte! Aktualizované stanovy sice ve sbírce listin máte, ale jaksi jste zapomněli se zapsat do rejstříku, jak ukládá zákon, proto vaše podání zcela bezpředmětné. Až budete řádně doregistrovaní v rejstříku, pak si piště odvolání kolik chcete. :-)

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozpočtové opatření 3/2017
Rozpočtové opatření 3/2017
Odstranění dřevin
Odstranění dřevin

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.