Vyrozumění o podaném odvolání Plavební komora Bělov.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal dne 25.7.2017 územní rozhodnutí č. 45/2017, pod č.j. SÚ/31705/2017/ZRA na stavbu:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha), 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Komentáře

  1. reagovat »

    Přespolní
    13.9.2017

    Musím se smát, když chropyňští posílají odvolání, ve kterém se ještě odvolávají na spolkový rejstřík. A když čtenář skutečně po téhle pobídce si jde ověřit právní subjektivitu spolku podle nařízení zákona, tak zjišťuje obrovské mínus.

    Že se tam v Chropyni pane Michale nestydíte! Aktualizované stanovy sice ve sbírce listin máte, ale jaksi jste zapomněli se zapsat do rejstříku, jak ukládá zákon, proto vaše podání zcela bezpředmětné. Až budete řádně doregistrovaní v rejstříku, pak si piště odvolání kolik chcete. :-)

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Oznámení: O pokračování územního řízení

Oznámení: O...

19. srpna 2019

Info: Plavební komora
3

Info: Plavební...

25. července 2018

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Rozpočtové opatření 3/2017
Rozpočtové opatření 3/2017
Odstranění dřevin
Odstranění dřevin