Volby

vyvěšeno příspěvek
10.09.2017 Volby: Volební okrsek »
Oznámení V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 20. – 21. října 2017 oznamuje starosta obce všem politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, že obec Bělov má 1 volební okrsek a jeho sídlo je v budově Obecního úřadu Bělov č.p.77. Jiří Přecechtěl starosta...
8.10.20168.11.2016 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů »
Výsledky hlasování za územní celky, Kraj: Zlínský kraj, Okres: Zlín, Obec: Bělov Voliči v seznamu: 253, Vydané obálky: 126, Odevzdané obálky: 126, Platné hlasy: 125, tj. 99.21% Volební účast: 49.80% Kandidátní listina Platné hlasy číslo název celkem v % 2 Občanská demokratická strana 1 0,80 12 Česká str.sociálně...
16.09.20169.10.2016 Místo a čas konání voleb »
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
3.08.20165.9.2016 Volby, počet členů komise »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Počet členů okrskové komise je...
12.11.201412.12.2014 Složení zastupitelstva, 2014 – 2018 »
Složení zastupitelstva obce Bělov 2014 – 2018 Starosta: Jiří Přecechtěl Místostarosta: Ladislav Škrabal členové: Ing. Martina Šimčíková, Ing. Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Zdeněk Nevařil Složení výborů Finanční výbor: Předseda: Ing. Zdeňka Daňková členové: Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová Kontrolní...
14.10.201414.1.2015 Poděkování za důvěru »
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za hojnou účast ve volbách do zastupitelstva a za projevenou důvěru. Váš zájem a účast na dění v obci dělají z Bělova dobré místo pro život. Spolu s novými i staronovými zastupiteli obce chceme pracovat korektně, věcně a s poctivými úmysly. Přejte nám, prosím, šťastnou ruku při volbě starosty obce. Ing. Martina...
11.10.201411.11.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce »
Ve volbách do zastupitelstva obce Bělov, okres Zlín, konaných 10.10. – 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskové volební komise zjištěny výsledky voleb v obci. Počet volebních okrsků: 1 Počet okrskových volebnich komisí, které předaly výsledek hlasování: 1 Počet volebních obvodů: 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze...
15.09.201411.10.2014 Oznámení: volby »
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bělov Starosta obce Bělov podle § 29 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby do Zastupitelstva obce Bělov se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října...
11.08.201411.9.2014 Počet členů volební komise »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s § 15 písmo d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Počet členů okrskové komise je stanoven...
22.07.201412.8.2014 Volby: Počet členů zastupitelstva »
Výpis ze zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014 a) Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje počet členů zastupitelstva obce Bělov na volební období 2014-2018 na 7 členů Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení Č. 15/27/14 bylo...
17.07.20145.8.2014 Informace k volbám »
Dokumenty související s podzimními volbami do zastupitelstev obcí: Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014, Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů. Místní příslušnost pro podání kandidátní...
25.05.201418.6.2014 Výsledky: volby do EU »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Evropského parlamentu: počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 245 počet voličů, kterým byly vydány obálky: 39 (15.9%) počet odevzdaných úředních obálek: 39 počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 39 výsledky číslo strany strana počet hlasů 5 KDU ČSL 5 7 TOP 09 a...

počet položek: 46