Historie SPOZu

 • 10. ledna 1999
 • Marek Přecechtěl
Historie SPOZu
Sbor pro občanské záležitosti byl založen 17. února 1975.

Zakladatelé sboru:

 • předseda: Jana Kadlčíková
 • jednatel: Emílie Kašková
 • kronikářka: Marta Kunovjánková
 • členové: Alena Klvačová, Věra Švecová, Vlastimila Zapletalová
 • za MNV: Josef Kotásek, Stanislav Loučka, Vlasta Galatíková, Věra Ludvíková

složení SPOZu v roce 1982

 • předseda: Jiřina Kozojedová
 • jednatel: Emílie Kašková
 • pokladník: Jana Kadlčíková
 • kronikářka: Danuše Dřímalová
 • smuteční řečník: Karel Loučka
 • členové: Věra Švecová, Vlastimila Zapletalová, Vlasta Galatíková, Josef Kotásek, Věra Ludvíková

složení SPOZu v roce 1985

 • předseda: Emílie Kašková
 • jednatel: Libuše Bochořáková
 • pokladník: Jana Kadlčíková
 • kronikářka: Danuše Dřímalová
 • fotokronika: Věra Švecová
 • zástupce ve školské komisi: Ludmila Chrastinová
 • smuteční řečník: Karel Loučka
 • členové: Vlasta Galatíková, Josef Kotásek, Věra Ludvíková

složení SPOZu v roce 1988

členové: Emílie Kašková, Libuše Bochořáková, Zde??ka Vlčková, Ludmila Chrastinová, František Ševčík, Danuše Dřímalová, Věra Švecová, Vlasta Galatíková, Vieara Galatíková, Alena Železníková, Josef Kotásek

složení SPOZu v roce 1989

členové: Emílie Kašková, Libuše Bochořáková, Zde??ka Vlčková, Ludmila Chrastinová, František Ševčík, Věra Švecová, Vlasta Galatíková, Vieara Galatíková, Alena Železníková

složení SPOZu v roce 1990

členové: Emílie Kašková, Libuše Bochořáková, Zde??ka Vlčková, Ludmila Chrastinová, František Ševčík, Věra Švecová, Vlasta Galatíková, Miroslava Kašíková

Program práce SPOZu:

 • a) uskuteč??ovat vítání občánků
 • b) rozloučení se zesnulým - po dohodě s rodinou
 • c) oslavy významnějších životních jubileí
 • d) fotokronika
 • e) starost o nástěnky
 • f) pořádání přednášek, zájezdů, setkání

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Seznam slavených jubileí