Beseda s důchodci 2004

  • vyvěšeno: 4.6.2004
  • sňato:
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Jako z krajek vystříhaná,
jako z perel složená,
uprostřed lesů pod horama,
leží zem, má krajina.

Touto básní o rodné zemi začínaly naše děti kulturní vložku na besedě s důchodci. Beseda se uskutečnila 22. května ve 14.00 hodin v místní kulturní místnosti. Na tuto besedu byli osobně pozváni všichni naši důchodci. Členky SPOZ jim předali i pozvánky pro lepši připomenutí. Ně všichni toto pozvání přijali. Je velká škoda, že si nedokázali vyšetřit jedno odpoledne na setkání a pobavení mezi sebou. Děkujeme těm, kteří se omluvili, že z důvodu zdravotních se nemohou zúčastnit. Bylo vidět, že jeto i mrzí, ale nemoc je nemoc. Besedy se zúčastnili i čestní hosté. Paní senátorka Gajdůšková a z úřadu pro zastupování státu pan Slanina.

Po uvítání pan starosta měl krátký proslov o činnosti v naší obci. Hosté hovořili o vstupu a životě v EU a o životním prostředí. Odpovídali na četné dotazy občanů. Po kulturní vložce a občerstvení začala pravá beseda.

K tanci a poslechu hrála kapela pana Šubíka z Halenkovic. Tančilo se, zpívalo a povídalo až do večerních hodin. Věříme, že lidé byli spokojeni. Ženy potěšil kvítek karafiátu, který dostali při vstupu na uvítanou. Velký a srdečný dik patří všem sponzorům, kteří nám pomohl i finanční částkou k uskutečnění této akce.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn