Čipování psů

  • 13. srpna 2019
  • Marek Přecechtěl
Čipování psů

Každý pes musí mít do konce roku elektronický čip. Jinak majitelům hrozí pokuty

Majitelům psů zbývají poslední čtyři měsíce na to, aby nechali svého psa očipovat. Čipování psů je totiž povinné od 1. 1. 2020. Aplikace elektronického čipu je velmi jednoduchá. „Mikročip velikosti rýžového zrnka vpravíme psovi pod kůži na krk za levé ucho pomocí speciální jehly. Pak už je na majiteli, aby psa zapsal také do registru," uvedl veterinář Dominik Gregořík.

Je prakticky nemožné odhadnout, kolika psů ve Zlínském kraji se čipování v tuto chvíli ještě týká. Neexistuje totiž žádná souhrnná statistika chovaných psů. Každé město a obec sice eviduje psy kvůli poplatkům, například ve Zlíně je evidováno 5 826 psů a v Kroměříži 2 533 psů, ale to nemusí odpovídat jejich skutečnému množství.

„Odhaduji, že u nás zatím ještě není očipováno padesát procent psů,"zmínil Dominik Gregořík a dodal, že bez čipu jsou většinou psi chovaní na vesnici.

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120 až 450 korunami - závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300 až 550 korun. Životnost čipů se odhaduje na 25 let. Zákon neukládá povinnost zapsat psa do registru čipovaných zvířat, což vyjde asi na dvě stě korun. Registrů je u nás několik a provozují je soukromé firmy. Jednotný registr zatím ministerstvo nepřipravuje.

Co přesně říká zákon

Povinné čipování psů zavádí zákon č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen.

Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 000 až 100 000 korun v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

zdroj: Okno do kraje, září 2019, (sve)

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Zahájení pěstitelského pálení
Kvasická pouť