Mimo domov je stále nutné nosit roušky. Nyní jsou uděleny výjimky

  • 1. dubna 2020
  • Marek Přecechtěl
Mimo domov je stále nutné nosit roušky. Nyní jsou uděleny výjimky

Od 31. března zakázalo Ministerstvo zdravotnictví lidem vycházet z domova bez ochrany nosu a úst. Nyní vydalo mimořádné opatření, ve kterém udělilo výjimku dětem do 2 let a řidičům, jsou-li ve vozidle sami.

Cílem tohoto opatření je používání zábrany proti šíření kapének od nosiče onemocnění COVID-19, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu tohoto onemocnění. Z toho důvodu se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Mimořádné opatření navazuje na dosud platné krizové opatření schválené vládou s tím, že z něj stanoví výjimky pro velmi malé děti, v jejichž případě roušky či podobná zábrana může znesnadňovat dýchání, a také jestliže se jedná o řidiče, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu.

Další informace:
Romana Stehlíková
tisková mluvčí města Otrokovice
+420 723 606 758, +420 577 680 449
stehlikova@muotrokovice.cz
www.otrokovice.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Informace o výskytu koronaviru a aktuální situace ve...
Upozornění mysliveckého spolku