Výjimky nošení ochranných pomůcek

Výjimky nošení ochranných pomůcek

Novou výjimku ze zákazu volného pohybu osob stanovilo mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví. Od 1. května mohou být bez ochrany dýchacích cest:

  1. Děti do dvou let,
  2. Děti starší dvou let a mladší sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině,
  3. Osoby s poruchou intelektu, či v závažném duševním stavu,
  4. Osoby zavřené v automobilu, jsou-li všichni členy společné domácnosti,
  5. Řidičům ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
  6. Osobám při provádění autorského díla (tanec, divadlo, ...),
  7. Moderátoři, redaktoři a obdobné osoby vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.

Pro osoby z bodu 6. a 7. platí dodržování zvýšené hygieny a minimální rozestup mezi osobami 2m. Podrobnosti viz příloha.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

E-ON Oznámení o odstávce
Cestující budou moci opět nastupovat předními...