Porovnání stavu sucha z dubna 2020 se situací z roků 2018 a 2019

Porovnání stavu sucha z dubna 2020 se situací z roků 2018 a 2019

Aktuální stav v polovině dubna je nejméně příznivý od roku 2018. Podmínky dostupnosti vody pro vegetaci na počátku vegetačního období jsou tak velmi nepříznivé a zvyšují pravděpodobnost rozvoje sucha a jeho dopadů v následujících týdnech.

Rok 2020 nám odstartoval s velmi malým množstvím sněhových zásob. Při vyhodnocení a srovnání s rokem 2019 na úplném konci zimní sezony na našich horách leželo trojnásobně méně zásob vody ve sněhu. Opakovaně se v posledních letech setkáváme s tím, že se sníh vyskytuje převážně v horských polohách a v nižších se ho nedostává po celou zimní sezonu. To významně prohlubuje sucho v nižších a středních polohách. Množství odtávajícícho sněhu přivádělo daleko méně zásob do podzemí a do říčních toků. Podzemní vody jsou na silně podnormální úrovni, a stav je pro polovinu dubna nejhorší za poslední tři roky. Lze říci, že aktuální stav byl v předešlých letech evidován až na konci dubna. Řeky hlásí stav podprůměrný, pouze místy, v horských oblastech je situace blízká normálu. Vlivem vyšších teplot se rozšiřuje i půdní sucho.

Od konce března se území s nepříznivou vláhovou bilancí rozšířilo na střední a východní Čechy a na jižní a na střední Moravu. Ohrožena je volně rostoucí vegetace, včetně stromů.

Pokud se bude nedostatek vody v nejbližších týdnech pokračovat, lze očekávat i negativní dopady na zemědělskou produkci.

Stav podzemních vod

Na počátku dubna došlo zhoršení stavu podzemních vod u hladin mělkých vrtů na silně podnormální úroveň. Deficit mělkých hladin se v druhém dubnovém týdnu nadále zvyšoval, zůstal však na úrovni silně podnormální. V 15. týdnu tak byly hladiny u 80 % vrtů na území ČR silně nebo mimořádně podnormální, což je nejvyšší počet za poslední tři roky v 15 týdnu.

Při pohledu na mapy ukazující stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech ve 14. a 15. týdnu je patrné, že letošní nástup sucha je časnější v porovnání s předchozími dvěma lety.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Svoz komunálního odpadu, jen aktuální známky
Křižovatka pod Pohořelicemi bude přibližně pět měsíců...