Velkoobjemový kontejner

  • 18. května 2020
  • Marek Přecechtěl
Velkoobjemový kontejner

Od pátku 29. do pondělí 1. června bude za u obchodu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

kontejner je určen na:

koberce, linolea, starý nábytek, kuchyňské linky, matrace, sanitární keramiku, objemné obaly atd. Zkrátka odpad z domácností, který kvůli svým rozměrům a hmotnosti nelze odkládat do běžných popelnic a kontejnerů.

do kontejneru nepatří:

plasty, elektronika (televize, počítače, tiskárny, atd.), nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, barvy, pneu, atd.), zemina, stavební suť, železný šrot.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Počet obyvatel k 1.1.2020
Informace o výskytu koronaviru a aktuální situace ve...